Definitsioonid

A

 • 51% Attack – Kui krüptovaluuta võrgust üle poole arvutivõimsusest on kontrollitud ühe isiku, üksuse või grupi poolt, see üksus võib tekitada ülekannetel konflikte, et kahjustada võrku.
 • Aadress – Aadress on vajalik võrgu siseste tehingute tegemiseks ja saamiseks, mida iseloomustab üks pikk numbrite ja tähtede kombinatsioon.
 • ASIC – “Spetsiifiline integreeritud rakenduse vooluahel”-st (Application Specific Integrated Circuit). Sageli võrreldud GPUga, ASIC’d on spetsiaalselt kaevandamiseks loodud ja kohati võtavad vähem elektrit, kui ise loodud kaevandamis seade.

B

 • Bitcoin – Bitcoin on esimene detsentraliseeritud avatud lähtekoodiga krüptovaluuta mis töötab peer to peer võrgus, mis ei vaja kolmandat osapoolt ega asutuste sekkumist.
 • Block – Plokk on andme pakk, mis sisaldab salvestatud andmeid plokkahela võrgus.
 • Plokkahel (blockchain) – Plokkahel on jagatud pearaamat, kuhu on salvestatud kõik tehingud mis on plokkahelas tehtud, alustades esimesest plokist ning lõpetades viimase plokini, mida tekib koguaeg juurde. Plokkahel koosneb plokkidest, millest tuleb ka selle nimetus plokkahel – Blockchain.
 • Block Explorer – Tegemist on online tööriistaga, mis võimaldab näha plokkahela kõiki tehinguid, nii töös olevaid kui ka hilisemalt tehtud. Sisaldades endas kasulikku informatsiooni nagu näiteks võrgu räsikurssi ja tehingute kasvu.
 • Block Height – Plokkide number mis on ühendatud plokkahelasse.
 • Block Reward – Stiimuli vorm kaevandajale, kes on kaevandamisel edukalt ära suutnud arvutada plokis oleva räsi. Tehningu kontrollimine plokkahelas genereerib protsessi käigus uue coini (mündi) ja kaevandajale antakse tehtud töö eest osa sellest.

C

 • Central Ledger – Kogumik (pearaamat) mida haldab keskasutus.
 • Confirmation (kinnitus) – Edukas sooritus tehingu säimises ja selle plokkahelasse lisamine.
 • Consensus (konsensus) – Konsensus saavutatakse siis, kui kõik võrgus osalejad nõustuvad tehingu õigsuses, tagades et aruanded on üksteise täpsed koopiad.
 • Cryptocurrency (krüptovaluuta) – Teatud ka kui Token/Coin, krüptovaluutad esindavad digitaalseid varasid.
 • ICO – (Initial coin offering), mis on analoogne IPO -ga (Initial public offering). ICO mõte on koguda raha toote/teenuse tegemiseks, siinkohal tuleb arvestada sellega, et toode ei pruugi kunagi välja tulla.
 • Coin – Peamiseks funktsiooniks on toimida nagu raha: toimida arvestusühikuna, väärtpaberina ja ülekande varana. Näiteks Bitcoin (BTC), Litecoin (LTC), Monero (XMR) jne..
 • Cryptographic Hash Function (krüptograafia Hash/räsi Funktsioon) – Krüptograafilised räsid annavad fikseeritud suuruse ja unikaalse räsi väärtuse muutuva suurusega sisendis. SHA-256 arvutus algoritm on näiteks üks krüptograafiline räsi.

D

 • Dapp – Detsentraliseeritud rakendus (Dapp), tegemist on rakendusega, millel on avatud lähtekood, töötab iseseisvalt, andmed on salvestatud plokkahelale, stimuleeritakse krüptograafilistele Tokenitele ja töötab protokollis mis näitab väärtust
 • DAO – Detsentraliseeritud autonoomset organisatsiooni võib pidada ettevõtet, mis töötab ilma inimese sekkumiseta ja loovutab kõik kontrollivormid aegumatule ärireeglite kogumile.
 • Distributed Ledger (jaotatud pearaamat) – Tegemist on kogumikuga kus andmed salvestataksed detsentraliseeritud sõlmede (nodes) võrgus. Jaotatud kogumikul ei pea olema oma valuutat ja see võib olla nii lubatud kui ka privaatne.
 • Distributed Network (Jaotatud võrk) – Võrgu tüüp kus töötlemisvõimsus ja andmed jaotatakse sõlmede (nodes) vahel laiali, selle asemel, et teha seda tsentraliseeritud andmekeskuses.
 • Difficulty (raskus) – Viitab sellele, kui kergesti on võimalik tehinguteabe andme plokki ehk andme kogumit edukalt edastada.
 • Digital Signature (digiallkiri) – Digitaalne kood mis luuakse avaliku võtme krüpteerimisel ning on lisatud elektrooniliselt edastatud dokumendile, et kontrollida selle sisu ja saatja identiteeti.
 • Double Spending (topelt kulutamine) – Toimub kui raha summa kulutatakse rohkem kui üks kord.

E

 • Ethereum – Ethereum on plokkahelal põhinev detsentraliseeritud rakenduste platvorm, mis töötavad “tarkadel lepingutel” (smart contracts) ning mille tegevus on suunatud tsensuuride, pettuste ja vahendajatega seotud probleemide lahendamiseks.
 • EVM – Ethereumi Virtuaalne Masin (EVM) on Turingi täielik virtuaalne masin, mis võimaldab igalühel luua meelepärast EVM baidi koodi. Iga Ethereumi sõlm (node) töötab EVM peal, et säilitada konsensus plokkahelal

F

 • Fork – Loob uue alternatiivse versiooni plokkahelast (koopia), jättes võrgus kaks erinevat plokiahela osa samaaegselt toimima.

G

 • Genesis Block – Esimene või mõned esimesed plokid plokkahelas.

H

 • Hard Fork – Hard Fork muudab varem kehtetud tehingud kehtivaks ja kehtivad tehingud kehtetuks. Seda tüüpi fork nõuab, et kõik sõlmed (nodes) ja kasutajad uuendaksid protokolli kõige uuemale versioonile.
 • Hash – Väljundandmete räsifunktsiooni täitmis toiming, mida kasutatakse ülekande kinnitamiseks.
 • Hash Rate – Kaevandus süsteemi jõudluse mõõtmis ühik, mõõdetakse hash-id sekundis.
 • Hybrid PoS/PoW – Hübriid PoS/PoW võimaldab tööprotokolli tõendamist nii ilma jõudluseta kui ka jõudlusega võrgu konsensuse jaotamise algoritmide järgi. Sellise meetodi puhul on tavaliselt kaevandajad ja valijad (Tokeni omanikud) ühel seisukohal, luues ühiskondliku juhtimis süsteemi nii sise (omanike) kui ka välis (kaevandajad) isikutega.

M

 • Mining (kaevandamine) – Kaevandamine on ülekande kinnitamine plokkahelas. Kinnitamiseks on vaja kaevandajatelt stiimulit, tavaliselt on see müntide kujul. Õigesti kaevandades võib see olla isegi kasu toov. Selleks tuleks valida omale tõhusaim ja sobivaim riistvara. Kaevandamisega on võimalik teenida passiivset tulu.
 • Multi-Signature (mitme allkirjaline) – Mitme allkirjaga aadressid pakuvad lisa turvalisust, mis nõuab rohkem kui ühte võtit tehingu tegemiseks.

N

 • Node (sõlm) – Plokkahela võrgus oleva kasutaja poolt loodud pearaamatu koopia.

O

 • Oracles (oraakel) – Oraakel toimib nagu päris maailma ja plokkahela vaheline sild, pakkudes tarkadele lepingutele (smart contracts) andmeid.

P

 • Peer to Peer (P2P) – P2P viitab kahe või rohkem kõrgelt võrgus ühendatud osapoolte detsentraliseeritud koostööle. P2P võrgu osapooled toimetavad omavahel otse läbi ühe võrgu.
 • Public address (avalik aadress) – Tegu on avaliku võtme krüptograafilise räsiga, mis toimib nagu e-maili aadress mida saab kõikjale avaldada, erinevalt privaatvõtmest.
 • Private key (privaatvõti) – Privaatvõti on pikk tähtede ja numbrite kombinatsioon, mis võimaldab teil kindlas rahakotis (wallet) ligi pääseda teie tokenitele(coinidele. Toimivad nagu paroolid, mis väljastatakse rahakoti loojale.
 • Proof of Stake (PoS) – Konsensuse jaotus algoritm, mis jagab preemiat vastavalt rahakotis olevate tokenite arvuga. Mida rohkem coine rahakotis on, seda rohkem protokolli kaevandades tulu teenitakse.
 • Proof of Work (PoW) – Konsensuse jaotus algoritm, mis nõuab aktiivset rolli kaevandamis andmeplokkides, mis sageli tarbib ressursse nt elektrit. Mida rohkem “tööd” teete või mida rohkem arvutusvõimsust te pakute, seda rohkem coine preemiaks saate.

S

 • Scrypt – Skript on krüptograafia algoritmi tüüp mida kasutab Litecoin. Võrreldes SHA256-ga on see kiirem, sest see ei kasuta nii palju töötlemisaega.
 • SHA-256 – SHA-256 on krütpgraafia algoritm, mida kasutatakse krüptovaluutades nagu Bitcoin. Kuid see kasutab palju arvutusvõimsust ja töötlemis aega, sundides kaevandajad kasu saamiseks kogunema kaevandus pool-desse.
 • Smart Contracts (targad lepingud) – Kodeeritud ärireeglite kogum programmeeritavas keeles plokkahelal, mida jõustavad võrgus osalejad. Lühidalt – funktsioonide kogum.
 • Soft Fork – Soft Forki erinevus Hard Forkist on see, et ainult varem kehtivad tehingud tehakse kehtivaks. Kuna vanad sõlmed (nodes) tunnevad uusi plokke kehtivatena, on Soft Fork sisuliselt tagasiühilduv. Et Soft Forki saaks üldse jõustuda, peavad suurem osa kaevandajad tegema uuenduse. Kuid Hard Fork nõuab et kõik sõlmed (nodes) oleksid nõus vastu võtma uue versiooni süsteemist.
 • Solidity – Solidity on programmeerimis keel tarkade lepingute (smart contracts) loomiseks. Soovitatavad keeled – JavaScript, Python, Swifth ja Java.

T

 • Testnet – Test plokkahel kus arendajad testivad tarku lepinguid, et ära hoida põhiahelas varade kulutamist.
 • Transaction Block (Ülekande plokk) – Plokki kirjuatud ülekannete kogum, et neid saaks räsida ja plokkahelale lisada.
 • Transaction Fee (Ülekande tasu) – Kõik krüptovaluutade tehingud sisaldavad väikest tehingu tasu. Need tehingutasud moodustavad plokkide tasu, mida kaevandaja eduka ploki korral saab.
 • Token – Tokenitel on väärtus, kuid neid ei saa arvesse võtta samamoodi kui Coine. Tokenid on tavaliselt loodud teise plokkahela peal näiteks Ethereum või Waves: 2.0 protokoll, mis võimaldab kasutajatel luua oma krüptovaluuta, kasutades selleks põhi valuutat. Tokenid sisaldavad mitmeid funktsioone, näiteks võidakse neid kasutada hääletamiseks või dividendi makseteks.
 • Turing Complete – Masina võime teha arvutusi, mida iga programmeeritav arvuti suudab teha. Näiteks Ethereumi Virtuaalne Masin (EVM).

W

 • Wallet (Rahakott) – Fail, kus on privaatvõti. Tavaliselt sisaldab see tarkvara mis võimaldab vaadata ja teostada tehinguid kindlal plokkahelal millele rahakott loodud on.