Ethereumi Dilemma: Weiss Ratings Vastused CFTC-ile

Bitcoin ja Ethereum

Allpool on ära toodud Weissi Reitingute vastused Toormefutuuridega Kauplemise Komisjonile (CFTC-ile). CFTC soovis meiepoolset arvamust krüptovarade mehhaanika ja turgude kohta.

Me oleme väga tänulikud võimaluse eest Komisjoni Ethereumi projekti panustada ning kõik järgnevalt öeldu põhineb meie sõltumatutel krüptorahade reitingutel ja uurimustel.

Weissi Reitingud, mis alustas tööd 1971. aastal, annab hinnanguid 53 000-le investeerimis- ja finantsettevõttele. Hiljuti alustas 2018. aasta jaanuaris tööd Weissi Krüptorahade Reitingud, mis annab hetkel välja hinnanguid üle 120-le jagatud pearaamatule, reitingud põhinevad meie analüüsil nende tehnoloogia, kasutuselevõtu, investeerimisriski ja -tasuvuse kohta.1

Me ei võta kunagi vastu mingit kompensatsiooni krüptode väljaandjate, sponsorite või teiste asjaga seotud isikute käest; meie ainus sissetulekuallikas on meie kliendid. Me usume kindlalt, et selline konflikti-vaba standard on hädavajalik, et anda avalikkusele objektiivseid ja korrektseid hinnanguid nii potentsiaalsete võimaluste kui ohtude kohta.

Täna alustame me oma üldise nägemusega Ethereumi tuletisinstrumentide (derivatives) elujõulisuse kohta praeguses keskkonnas.

Ethereumi kogukond – ja kogu krüptomaailm tervikuna – ootavad ärevusega ametlikku tunnustust, mida reguleeritud tuletisinstrumendid lubada saaksid, ja meie ootame koos nendega. See aitaks tõsiseid investoreid ligi tõmmata, turu likviidsust suurendada, riske maandada, turu anomaaliaid vähendada ning lõpptulemusena sageli kaootilisse keskkonda väga vajalikku stabiilsust tuua.

Mis veel otsustamata on jäänud, on see, kas me tahame seda kiiresti või me tahame seda korralikult? Sest mõlemat me ei saa.

Paljude võimalike tulemuste hulgast on meie meelest kõige halvem see, kui turule tuleksid alles pooleliolevad tuletisinstrumendid, millele järgneks rida ootamatuid tagasilööke, mis võib tulevikus vähendada kollektiivset nõudlust paremate versioonide järele. Murekohti on seejuures neli:

Esiteks on krüptomaailma vaidlused ja debatid tavaliselt ideoloogiast kantud, mis teeb faktide koha pealt nõustumise keeruliseks.

Teiseks on suhteliselt keeruline finantsturgudest arusaamist ning tõsist krüptoraha-ekspertiisi ühte inimesse kokku koondada, mis viib mõlemal poolel väärarusaamadeni. Krüptoeksperdid, näiteks, ei pruugi olla tuttavad riskimaandamistehnikate ja sellest tuleneva stabiliseeritusega kauplemises; samas kui traditsioonilisi finantseksperte võivad jagatud pearaamatu tehnoloogia (DLT) peensused nõutuks teha.

Kolmandaks võivad hädavajalikud uuendused Ethereumi võrgustiku protokollides olla keerulised saavutada ilma hard forkideta (võrgustiku uuendamine, mille puhul võrgustik tavaliselt lahkneb). See tõstataks kohe missioonikriitilise küsimuse: “Kumb on tõeline Ether?” Kui vastust kohe ei tule, selle tulemina võib kogukonna lõhenemine, turu segadus ja kauplemisanomaaliad olla veel raskemini hallatavad kui mõne ajalooliselt kõige äkilisema kauba või valuuta puhul. Ethereumi asutajad võivad vajalikku juhatust pakkuda, aga protokollidele on seda keeruline rakendada. Kuna tehnoloogia tugineb paljuski Bitcoinile, on alles jäänud muutmatuse pärand – keskkonnas, mis nõuab aina valjemalt muutusi ja kohanemist.

Neljandaks on vahetuspunktide (mis korraldavad suuremat osa kauplemisest) auditeerimine väga väljakutsuv ülesanne, kuni paremaid standardeid reservide ja läbipaistvuse jaoks sisse seatud pole.

Järgnevalt on nende ja teiste probleemide lähem ülevaade ära toodud meie vastuste näol.

 1. Mis oli Etheri ja Ethereumi võrgustiku loomise ajend, eriti Bitcoini silmas pidades?

Bitcoin tuli välja esimese avaliku, avatud, jagatud pearaamatuga. Ta rakendas DLT-d eksklusiivselt kahe osapoole vaheliste (peer-to-peer, P2P) elektrooniliste maksete tegemiseks. See disain oli oma lihtsuses elegantne, kuid funktsionaalselt limiteeritud. Too aspekt avas uksed Ethereumile, kes tuli välja keerukama rea kasutusotstarvetega, mille aluseks olid Turing-täielikud targad lepingud (Turing complete smart contracts).

Probleem: Nende tarkade lepingutega tuleb kaasa lisatasand keerukust, mida võib olla raskem jälgida, standardiseerida ja reguleerida.

 1. Mis on Etheri ja Ethereumi võrgustiku praegused funktsioonid ja võimed, võrrelduna Bitcoini omadega?

Kui võib öelda, et Bitcoin kasutas DLT-d detsentraliseeritud maksevõrgustiku loomiseks, siis järeldub sealt, et Ethereum kasutas DLT-d detsentraliseeritud globaalse arvuti loomiseks. See aitab sisse juhatada Veeb 3.0 ajastut, kus kogu informatsioon on krüpteeritud, jagatud andmebaasi salvestatud, validaatorite poolt hallatud ning mille eest makstakse Ethereumi Ether-tokeniga. Lisaks võib ka Ether ise olla Bitcoini-sarnane maksehaldaja, aga see ei ole tema esmane ega kavatsuspärane kasutusfunktsioon.

 1. Kuidas arendajate kogukond hetkel Ethereumi võrgustikku kasutab? Täpsemalt, mis on nende olulisemad kasutusotstarbed, mis demonstreeriksid Ethereumi võrgustiku funktsioone ja võimekust?

Maailma kõige populaarsema tarkade lepingute platvormina on Ethereumil kasutusotstarbeid väga palju.

 • CryptoKitties lubab kasutajatel luua – ja ainsana neile ligi pääseda – unikaalseid digitaalseid kogumisobjekte, mida hoiustatakse Ethereumi plokiahelas.
 • Augur on ennustusturg, mis on loodud panuste tegemiseks valimistele, ilmale, finantsturgudele ja praktiliselt piiramatule reale muudele tulevikusündmustele.
 • Bancor on protokolli-põhine vahetuspunkt, mille hinnamehhanismi määrab algoritm, mitte tellimused.
 • Rääkimata suurest valikust teistest innovatiivsetest rakendustest, sealhulgas nii mõnedki alles valmimas.

Peaaegu kõik neist jagavad teatud sarnaseid jooni:

 • Kuna ükski indiviid ega ettevõte ei oma ega kontrolli seda informatsiooni, nähakse neid rakendusi kasutajakesksemate, õiglasemate ja demokraatlikumatena kui nende tsentraliseeritud võistlejaid.
 • Ilmneb uus usaldustasand, kus kasutajad teavad kindlalt, et digitaalsed esemed on haruldased, unikaalsed ja kolmandate osapoolte jaoks kopeerimatud; lisaks…
 • On võimalik luua iseseiravaid, isereguleerivad finantsbörse ja platvorme, kus ostjad kohtuvad müüjatega otse, samal ajal kui protokoll reeglite järgimist kontrollib.

Neid kasutusotstarbeid piiravad ainult loojate kujutlusvõime ja kasutajate tulevikunõudmised. Mõned neist hakkavad asendama traditsionaalse interneti rakendusi parema turvalisuse, parema efektiivsuse ja aususe tõttu. Teised loovad midagi täiesti uut. Ja paljud võivad luua tõhusa tsükli uutest rakendustest, uutest käitumismallidest, uutest vajadustest, millele järgnevad seejärel veel uuemad rakendused, et neid rahuldada.

 1. Kas Etherit kasutatakse majandustehingute sooritamiseks mõne eksisteeriva või areneva äriettevõtte poolt? Kui nii, kuidas Ether nende aruandluses ja raamatupidamises kajastub?

Kõik eelpool toodud projektid – pluss paljud teised, kes loovad Ethereumi võrgustikus jagatud rakendusi (dAppe) – on näited sellest, kuidas äriettevõtted Etherit kasutavad. Neist tekkinud tehingud salvestatakse muutmatusse Ethereumi plokiahelasse, mis on avalikkusele avatud ning kõikehõlmav, mis teeb informatsiooni enamikule raamatupidamisfunktsioonidest kergesti kättesaadavaks.

 1. Milliseid infoallikaid, analüüse, arvutusi, muutujaid ja teisi faktoreid saaks kasutada, et selgitada välja Etheri turu suurus, likviidsus, kauplemismaht, kauplejate tüübid, omandi koondumine ja/või olulisemad viisid, mil moel Ethereumi võrgustikku hetkel turul osalejate poolt kasutatakse?

Kuna krüptorahad on nii uued, sõltub suur osa hinnategevusest – ja kaudselt ka turukapitalisatsioon – spekulatsioonidest. Tulemus on see, et turubuumide ajal tõuseb tehingute maht avalikes pearaamatutes dramaatiliselt ning ootamatult, ja kukub kokku samal moel.

Selleks eristame me kasutust ja kasutuselevõttu hinnates selgelt

 • vahetuspunktides kauplemist, mis kaudselt peegeldub meie riski/tasuvusemudelis ning
 • plokiahelas toimuvaid tehinguid, mis mõjutavad meie kasutuselevõtumudelit.

Kasutuselevõtumudel on kokku pandud mitmest alamudelist,2 mille hulgast sobivad järgmised kaks kõige paremini antud küsimusele vastama.

 1. Võrgustiku turvalisus, mis põhineb räsikiirusel, kaevandusriistvara efektiivsusel ja teistel faktoritel. Me leiame, et 2018. aasta veebruari ja 2019. aasta veebruari vahel on Ethereumi võrgustiku turvalisus langenud 42,1%, tingituna räsikiiruse võrdsest langusest. Võrdluseks on samal perioodil Bitcoini võrgustiku turvalisus tõusnud 20,5% ja krüptomaailma üldine näitaja võrgustiku turvalisuse koha pealt lausa 115%.
 2. Võrgustiku mahutavus, mis peegeldab ahelas toimuvate tehingute mahtu, tasusid ja teisi faktoreid. Ethereumi plokiahela puhul ei vääranud langevad tehingumahud tasude langetamise mõju, mille tulemuseks oli 47,9%-line kasv eelmise 12 kuu jooksul. Samal ajal on Bitcoini võrgustiku mahutavus pärast tõsist kriisi 2018. aasta veebruaris järsu paranemise läbi teinud; ning krüptomaailm üldiselt on näidanud 175%-list tõusu.3

Uurijad, kes soovivad leida avalikult kättesaadavat informatsiooni Ethereumi plokiahela kohta võivad viidata sellistele allikatele nagu

 1. Kui mitu kinnitust on Ethereumi plokiahelas piisavalt, tagamaks, et tehing ei satu mõnda kehtetusse plokki?

Ethereumi plokiajad on tunduvalt kiiremad kui Bitcoini omad, aga sellel on üks puudus: Mida kiiremini plokke luuakse, sest suurem on risk, et ahel lõheneb ning tekib kehtetu plokk. Seega soovitatakse pigem karta kui kahetseda ning oodata ära vähemalt 30 plokikinnitust, et pidevalt saavutada kindlus, et konkreetne tehing on salvestatud õigesse plokiahelasse. Suurem osa vahetuspunkte kasutab samuti 30 kinnituse süsteemi, kuid maksehaldajad on vähem nõudlikud ja ootavad ainult kuute. Need parameetrid peavad silmas turu normaaltingimusi. Äärmusliku stressi aegadel, nagu näiteks juhul, kui kurjategijad ähvardavad ahelat forkida, võib olla vajalik ära oodata 1000 kinnitust või isegi rohkem. Seega peab kõiki standardeid pidama ligikaudseks ning nad peavad olema paindlikud.

 1. Kuidas sarnaneb ja erineb Ethereumi aluseks olev tehnoloogia Bitcoini aluseks olevast tehnoloogiast?

Nii Ethereum kui Bitcoin on avatud plokiahelad, mis põhinevad PoW-tüüpi kaevandamisel (Proof-of-Work, aktiivset kaevandamist nõudev algoritm). Nad jagavad sama põhilist algoritmi, mis määrab plokkide lisamise ja otsustab, kellele see õigus langeb.

Aga peaaegu igas teises aspektis on nad täiesti erinevad – Ethereum loodi erinevaid ja keerukaid operatsioone läbi viima; Bitcoin loodi konkreetselt maksetega toimetama. Veel enam, kui Ethereum suudab edukalt uued lahendused sisse viia, võivad tulevikus nende tehnoloogiad veel enam teineteisest lahkneda.

 1. Kas Ethereumi võrgustiku skaleerumine on keeruline? Kui nii, kirjeldage palun neid väljakutseid ja võimalikke lahendusi. Milliseid analüüse või informatsiooniallikaid saaks kasutada, et hinnata Ethereumi võrgustiku laienemisega seotud probleeme ja eriti neid probleeme, mis seonduvad võrgustiku võimekusega kasvu toetada ning uusi tarku lepinguid kasutusele võtta?

Skaleerumine on tõepoolest hetkel Ethereumi suurim väljakutse. Põhinedes olemasolevale informatsioonile, jookseb nende võrgustik praegu 24/7 täisvõimsusel, kusjuures iga päev jäävad ligikaudu 40 000 – 50 000 tehingut ummikutesse kinni.4 See on pidev meenutus, et võrgustikule on rohkem nõudlust, kui nad suudavad rahuldada. Samal ajal näitavad tõendid humoorikalt, et need ummikud ajavad “liikluse” Ethereumist EOS-i, Troni ja teistesse jagatud pearaamatutesse, mis saavad hõlpsasti suuremate tehingumahtude hakkama.

Probleem on nii praktiline kui endeemiline. Lahendused on aga endiselt teoreetilised ja akadeemilised. Ükski neist pole valmimise lähedalgi. Isegi kõige rohkem toetatud lahendused – Proof-of-Stake (PoS, tarku lepinguid kasutav algoritm) ja killustumine – on eksperimentaalsed, ilma mingi kindluseta selle kohta, millal nad vastu võetakse, kui üldse.

Loomulik ja kohene tagajärg on see, et võistlevaid võrgustikke on tabanud tehingutelaviin: Hoolimata palju tugevamast firmamärgist ja populaarsusest, viib Ethereum hetkel läbi vähem kui pool miljonit tehingut päevas. Võrdluseks saab lähim võistleja EOS päevas hakkama ligikaudu 5,5 miljoni tehinguga ehk vähemalt 11 korda rohkemaga.

Me mõõdame maksimaalset võimekust kahel moel:

 • Meie tehnoloogiamudel hindab iga jagatud pearaamatu potentsiaalset kiirust.
 • Meie kasutuselevõtumudel vaatab reaalset läbilaskevõimet ja ummikuid, mis tekkida võivad. Kui võrgustik täisvõimsusel või selle lähedal jookseb, kipub see tasusid kõrgeks ajama ja meie võrgustiku võimekuse alamudeli näitajaid langetama. Kõrged tasud võivad omakorda asja hullemaks teha, sest nad ei soodusta pearaamatus majanduslikku aktiivsust ning see vähendab tehingumahtusid veelgi.
 1. Kas PoS (Proof-of-Stake) konsensusmehhanismi on vastavas mõõtkavas testitud või valideeritud? Kui nii, milliseid õppetunde või järeldusi võiks sellest teha?

Oma kaastöös Komisjonile tunnistab Ethereum Foundation, et PoS-i ei ole kunagi sel viisil testitud, millel Ethereum teda rakendada plaanib. Aga see mure ei puuduta ainult Ethereumit. Terve krüptomaailma peale ei ole PoS-i kunagi sellisel skaalal testitud, et seda võiks võrrelda Bitcoini PoW pearaamatuga. Seega oleks Ethereum esimene, kes seda prooviks, mis aitab selgitada seda, miks Ethereumi arendajad peavad selle lahenduse rakendamisel aeglast ja kindlat lähenemist paremaks.

 1. Kas PoS-il on PoW konsensusmehhanismiga võrreldes konkreetseid haavatavusi, väljakutseid või omadusi, mis võivad temaga manipuleerimise lihtsaks teha? Vastates pidage näiteks silmas, et PoS konsensusmehhanismi puhul võib ploki valideerimise võimalus olla proportsioonis kaalul oleva varaga.

PoW puhul on igal uuel, hästikindlustatud osalisel lihtne liituda võistlusega, et uusi plokke kaevandada. Võrdluseks kipuvad meie poolt uuritud PoS süsteemid “rikkaid rikkamaks tegema”. Mida suurem on kellegi panus, seda suurem on osa võrgustikust, mida nad kontrollida saavad; ja mida suuremat osa nad kontrollivad, seda kõrgemaks muutub nende panus.

See kehtib ka PoW puhul, aga vähemal määral. Väljastpoolt tuleva mehhanismi (energia) poolt tehingute valideerimine aitab seda hoida avatumana ja detsentraliseeritumana kui PoS alternatiivid. Seega nõuab PoW pearaamatus dominantse positsiooni hoidmine kasulikke tehinguid energiapakkujatega ning pidevat investeeringut parimasse arvutiriistvarasse. PoS pearaamatus tähtsal kohal olemine ei nõua võrdluseks aga midagi muud kui algset investeeringut. Selle koha säilitamine ei nõua muud, kui lihtsalt oma panuse toodetud uute tokenite uuesti panuseks panemist.5

Tulemuseks on kõrge tokenite kontsentratsioon. Tavaliselt võib lugeda iga sellist koondumist, mis on kõrgem kui 60 Gini koefitsendi skaalal, problemaatiliseks. Aga EOS-is, hetkel suurimas PoS võrgustikus, on tokenite jaotumise Gini koefitsent 97, mis viitab väga kõrgele kontsentratsioonile, vähemalt selles varases arengufaasis.

See on krüptomaailmas tavaline ja tuliseid vaidlusi tekitav probleem – mitte ainult PoS-i jaoks, vaid PoW jaoks samuti. Tokenite jaotus on peaaegu alati kontsentreeritum kui räsikiirus, mida kasutatakse PoW puhul kaevandaja mõjukuse mõõtmiseks. Vahetuspunktide olemasolu teeb seda probleemi veel hullemaks, sest seal hoiavad paljud kasutajad oma krüptosid. Vahetuspunktidel on võtmed tokenitele, mida nad oma kasutajate nimel hoiustavad ning seega võiksid nad teoreetiliselt neid ära kasutada, et PoS pearaamatus kontroll üle võtta.6

 1. Räägitakse, et Etheri kogukonnas on ettepandud üleminek PoS konsensusmudelile lahkhelisid tekitanud. Kas see üleminek PoW-lt PoS verifitseerimisprotsessile võib endaga kaasa tuua lõhestunud või vähenenud Etheri turu, kui neid lahkhelisid ei lahendata?

Jah, tõepoolest. Tõenäoliselt tõuseb tülisid sellest, kuidas täpselt PoS-i sisse viia. Kuna Ethereumil ei ole mehhanismi, mis sellel teemal konsensuse saavutaks, võib iga suur muutus võrgustiku lahknema panna.

Hea uudis on see, et minevikus, kui sellised lahknemised on juhtunud, koondus ülekaalukas enamus Ethereumi kogukonnast – nende hulgas kaevandajad, kasutajad ja arendajad – ühe alternatiivi poolele. See sama enamus jääb tõenäoliselt truuks plaanile PoS-ile üle minna ja eeldatakse, et ainult väike osa lööb lahku ning järgib omaenda eesmärke. Aja jooksul ei tohiks olla keeruline otsustada, kumb on “tõeline” ahel. Aga oleks rumal loota, et see üleminek toimub probleemideta.

 1. Mil määral on Ethereumi võrgustik võimeline toetama tarkade lepingute jätkuvat arendamist ja kasvavat kasutust?

Vastus keerleb laienemise probleemide ümber, mis peegeldab mitte ainult pearaamatu tehingukiirust, vaid ka tehingute maksumust. Mida kiiremaks ja odavamaks Ethereum muutub, seda rohkem suudab ta kasutajate jaoks rakendusi läbi viia.

 1. Kuidas sarnaneb ja erineb Ethereumi võrgustiku juhtimine Bitcoini võrgustiku juhtimisest?

Vastupidiselt ideoloogiast tulenevatele vastustele, ei ole Ethereumi ja Bitcoini juhtimisel kvalitatiivselt mingit vahet. Mõlemad protokollid on tõeliselt hädas, kui asi puudutab konsensuse saavutamist pearaamatus vajalike muudatuste sisseviimiseks.

Peamine erinevus Ethereumi ja Bitcoini juhtimise juures on asutajate roll. Bitcoini asutaja on kadunud, jättes oma koha tühjaks. Ethereumi asutajad on elus ja terved. Ethereum Foundation, mis on pühendunud selle tehnoloogia harimisele ja reklaamimisele, aitab samuti. Üldiselt teeb selle juhatuse olemasolu muudatuste ette panemise ja sisseviimise kergemaks kui Bitcoini puhul. Aga “kergem” ei ole veel lihtne. Seda enam, et kui tulevikus ei õnnestu juhtimist protokolli sisse kodeerida, võib Ethereum joosta samasuguste juhtimisprobleemide otsa nagu Bitcoin praegu.

Oma 15. veebruari kaastöös toob Ethereum Foundation välja, et kui Bitcoin uuendab ennast tavaliselt soft forkide läbi (võrgustiku uuendamine, mis ei too kaasa lahknemist), siis Ethereum teeb seda hard forkidega, jättes mulje, et viimane on kahjutum ja kasulikum. Me leiame, et asi on vastupidi: Põhjus, miks Bitcoin uuendusi soft forkidega läbi viib, on võrgustiku stabiilsuse säilitamine, sest soft forkiga ei kaasne ahela lahknemise ohtu. Aga vastuolulised hard forkid riskivad ja sageli toovadki kaasa võrgustiku lahknemise, mis on seotud osapoolte ideoloogiliste erinevustega. Need on riskantsed toimingud, mis võivad viimaks võrgustiku stabiilsuse tasakaalust välja viia ja oleks ebarealistlik loota, et Ethereumil õnnestub pidevalt tugevaid kasvuvalusid vältida, eriti nüüd, kui jagatud pearaamat on teel tundmatusse.

 1. Seoses Etheri põlvnemisega Ethereum Classicu plokiahelast, kas leidub potentsiaalseid probleeme, mis muudavad Etheri aluseks oleva plokiahela vastuvõtlikuks tulevastele hard forkidele või lõhenemisele?

Jah, korraliku juhtimisprotokolli puudumine tõstab tulevaste lahknemiste tõenäosust. Täpsemini, nagu varem öeldud, võivad püüdlused PoS-i ja/või killustumist sisse viia suure tõenäosusega kaasa tuua kogukonna ühe osa tugeva vastuseisu, mis tooks kaasa lahknemise Ethereumi peaahelast.

 1. Kas Ethereumi võrgustikus on üles seatud kaitsemeetmeid või tõkkeid, et takistada turul osalejatel või teistel osapooltel tahtlikult Ethereumi võrgustiku normaaltalitlust segada, püüdega Etheri turgu rikkuda või segi paisata?

Etheri hinda mõjutavad tsentraliseeritud börside protsessid ja sündmused, kusjuures mõned neist võivad olla ebaseaduslikud või küsitava taustaga. Nad hoiustavad suuri koguseid Etherit ning võivad teoorias kauplemist segada, tekitades turul osalejatele kahju. Õnneks ei mõjuta nad otseselt Ethereumi võrgustikku ennast, mis suudab tavaliselt oma funktsiooni täita sõltumatult turuhindade kõikumistest.

Täiesti teine küsimus on see, kuidas hakkama saada vigadega koodis. Jällegi, kuna Ethereumil pole adekvaatset juhtimistasandit, mis võiks konkreetselt määrata kellegi kvaliteedikontrolli läbi viima, võivad koodivead Ethereumi võrgustikule ohuks olla. Praegu ei jää kogukonnale muud üle, kui pearaamat seisma panna ning viia ta tagasi eelmisesse olekusse, kus viga polnud veel ära kasutatud, riskides sellega segaduse ja kaosega.7 Võib öelda, et see probleem puudutab ka Bitcoini, aga tänu oma lihtsusele ei ole ta nii haavatav kui Ethereum.

 1. Kuidas hakkaks Etherisse tuletisinstrumentide lepingute sisse viimine muutma või mõjutama stiimulistruktuure, mis käivad PoS konsensusmudeliga kaasas?

Täpselt nagu toorme- või finantsfutuuride puhul, võib kontrollitud tuletisinstrumentide riskide maandamine olla krüptorahade jaoks oluline stabiliseeriv faktor. Lisaks sellele, et see aitaks kommertsfirmadel paremini oma äritegevust planeerida (tulevasi kulusid või tulusid kindlaks määrates), võib spekulaatorite poolne lühike müük – hoolimata mõningasest pahameelest avalikkuse poolt – samuti positiivset rolli mängida. Nad aitavad turutippudes ostjate ebaratsionaalset joviaalsust vaos hoida. Ning nad loovad ostujõu reservi, mis võib algatada väga vajalikke tõuse turupõhjadest.

Samamoodi võivad Bitcoini tuletisinstrumendid teha kaevandajatele muutlikkust silmas pidades riski maandamise kergemaks, ja Etheri tuletisinstrumendid võivad panustajatel aidata sama teha. Suur vahe on selles, et Bitcoini keskonnas on tuletisinstrumentidega riskide maandamine ühepoolne; aga Etheri keskkonnas ilmselt kahepoolne. Sest:

 • Bitcoini ärid, mis võivad tuletisinstrumentidest olulist kasu saada, on peaaegu täielikult müüjate poolel – suured kaevandajad. Kuna elektrihind on suhteliselt fikseeritud, on neil piisavalt põhjust, et müüa lühiajalised futuurlepingud, et aidata maandada riske hinnalanguste korral, mis mõjutaks nende halvimat stsenaariumit negatiivselt. Aga ostjate poolelt ei näe me suurt vajadust futuuride järele. BTC ei ole oluline kulufaktor ühegi ettevõtte juures, millest me teame. Seega ei ole kellelgi peale spekulaatorite põhjust BTC futuuridega pikka mängu mängida.
 • Ethereumi võrgustikuga on asi teine. Ettevõtted, mis on osaliselt või täielikult ehitatud Ethereumi tarkadele lepingutele peavad hoidma Etherit reservis, et vastata tasude maksmise kohustustele. Sõltuvalt ettevõtte suurusest ja nende sõltumisest Ethereumi võrgustikust, võivad need kulud olla olulised, nad võivad suuresti varieeruda ning neid võiks paremini hallata end ETH-i tuletisinstrumentidega pikaajaliselt kindlustades.
 1. Pidades silmas Etheri sularahaturgude muutlikku loomust potentsiaalsete Etheri tuletisinstrumentide lepingute all, milliseid riskijuhtimise meetmeid Etheri tuletisinstrumendileping vajaks?

Sularahaturud on väga killustatud ning laialivalguvad, nii et on väga vähe või piiratud võimalusi nende vahel kasumi teenimiseks. Tulemus on see, et hinnaerinevused börside vahel võivad tohutult varieeruda.

 • Näiteks, kui Coinbase’i vahetuspunkt Bitcoin Cashi 2017. aasta detsembris esimest korda oma nimistusse võttis, tõusid Coinbase’i BCH hinnad 9500 dollari peale tokeni kohta, samal ajal kui BCH maksis teistes börsides umbes 4000 dollarit. Vahetuspunkt oli sunnitud kauplemise peatama ning järgnes ainult siseuurimine.
 • Mis veel hullem, siis 2017. aastal kaubeldi enamiku krüptodega Lõuna-Korea börsidel jaburalt kõrgete vahetustasudega, mis olid 40% kõrgemad USA omadest. Suuresti põhines see hirmul, et tuleb sõda Põhja-Koreaga. Seda hälvet, mis kandis nime “kimchi premium”, oli raske vähendada tänu kapitalikontrollile, mis tegi raskeks USA dollarite ostmise ja nende mitte-Korea börsidele paigutamise.

Selliseid probleeme võib oodata igalt noorelt turult, mille infrastruktuur alles areneb. Aga see ei tähenda, et neid ei saaks hallata või vältida. Et end sularahahindadega manipuleerimise vastu kaitsta, peaksid Etheri tuletisinstrumendid suuresti toetuma indeksile, mis peegeldab hindu usaldatud turutegijate juures, nagu näiteks mõned valitud börsivälised maaklerid. See aitaks pakkuda kindlat teetähist, mis tõstaks hangeldamise võimalusi mitte-likviidsete turgude ja avalikult kaubeldavate tuletisinstrumentide lepingute vahel.

 1. Palun tooge välja kõik võimalikud mõjud Etherile ja Ethereumi võrgustikule, mis võivad tuleneda Etherisse tuletisinstrumentide lepingute toomisest või nendega seal kauplemisest.

Ether toimib digitaalse kütusena Ethereumi võrgustikule. Ta võib tuletisinstrumentidest samal viisil kasu saada, kui nafta- ja gaasitööstus saab kasu energia tuletistest. On ju tõsi, et üks tõsisemaid probleeme, mis takistab Ethereumi-põhiste äride ja dAppide kasutuselevõttu on kõiki krüptovarasid mõjutav hinnamuutlikkus.8 Kuna hinnad aina keerlevad, on raske kaevandajana äri püsti panna. Sama kehtib ettevõtete kohta, kes vajavad Etherit tarkade lepingute jaoks. Tuletisinstrumentide lepingud võivad selle probleemi lahendamisega aidata.

 1. Kas rahvusvahelistel Etheri derivatiivturgudel on ilmnenud mingeid kaupleja- või vahendajapoolseid teguviise, mis tõstavad tururiske või väljakutseid ning mida vahetuspunktid ja regulaatorid peaksid seega hoolikalt silmas pidama?

Tururiske tõstab eriti olukord, kus kogukonnas valitsevad erimeelsused, mis põhjustavad võrgustiku lahknemise. Kui see juhtub, peab tuletisinstrumentidega kauplemise peatama, kuni vahetuspunktid ja regulaatorid hoolikalt kaklevatel kogukondadel silma peal hoiavad ning lõpuks keerulise otsuste langetavad selle kohta, kumb on “tõeline valuuta”. Kuigi selliseid sündmusi võib kohati ette aimata, võib tuletisinstrumentide lepingute aegumine ajal, mil võrgustik lahkneb, ikkagi tekitada segadust, mida on raske vältida või ületada.

Mis puudutab lühiajalisi positsioone, siis me tunneme, et Ethereum Foundation tähtsustab üle riski, et nad looksid kurjategijatele ajendi võrgustikku rünnata. Ethereumi-taolise jagatud pearaamatu ründamine toob kaasa põhimõtteliselt garanteeritud kõrged kulud, aga pakub kasumit, mis on väga ebakindel. Selliste negatiivsete riski/tasuvuse näitajatega kahtleme me siiralt, kas ükski ratsionaalne mõistus sellisele plaanile suuri panuseid teeks.

 1. Millised teised faktorid võiksid mõjutada Komisjoni võimekust korralikult juhendada ja jälgida tuletisinstrumentide lepingutega kauplemist Etheris ja samuti Etheri alusturge?

Tohutul hulgal vahetuspunkte üle kogu maailma ning uute ülesseadmise lihtsus loovad regulaatorite jaoks potentsiaalse labürindi. Sellest väljakutsest hoolimata võib sellegipoolest informatsiooni kogumise, koondamise ja neist järelduste tegemise automatiseerida sellisel moel, mis aitaks jälgimistegevusele ja reguleerimisele kaasa.

 1. Kas on selgunud parimad võimalused Ethereumi võrgustiku ja laiemalt avalike plokiahelate jälgimiseks?

See tehnoloogia on tuttuus ning nende võrgustike ülesehitud varieerub oluliselt. Krüptomaailm pole veel sisse seadnud rakendatavaid standardeid.

 1. Kas Ethereumi võrgustiku või Ethereumi-toetatud tarkade lepingute suhtes esineb ainult neile omaseid turvalisusprobleeme, millele tuleks tähelepanu pöörata?

Kuna Ethereum on keerukam kui Bitcoin, on tema “rünnatav pind” laiem; lihtsalt öeldes on ta kergem sihtmärk. Kui arendajad ei ole väga hoolikad, on olemas terve rida tuntud turvaauke – nii tarkade lepingute kui Ethereumi Virtual Machine’i enda juures – mis lubaks häkkeritel tokeneid nende tõelistelt omanikelt kopeerida või varastada. Õnneks ei puuduta need probleemid Ethereumi enda tokenit Etherit või tema funktionaalsust. Tarkade lepingute vead mõjutavad Ethereumi võrgustikku tervikuna väga harva.

Turvaprobleemid on avalike avatud jagatud pearaamatute puhul üsna delikaatne teema. Neid ei saa avalikult arutada, sest häkkerid võiksid neid kitsaskohti ära kasutada enne, kui arendajad saaksid võimaluse probleemidega tegeleda. Seega ei ole Ethereumi probleemid – ega tohikski olla – avaliku arutamise jaoks, enne kui neid ei ole lahendatud. Piisab sellest, kui öelda, et nagu iga teise avaliku avatud jagatud pearaamatu puhul, garanteerib süsteemi keerukus peaaegu kindlalt selle, et kuskil on mõni turvaauk, mida pole veel parandatud.

 1. Kas on olemas parim viis läbi viia sõltumatu audit Etheri hoiustest?

Iga plokiuurija (nagu näiteks etherscan.io) peaks olema piisav, et Ethereumi aadressi või targa lepingu täit auditit läbi viia. Aga, nagu me hiljutises postituses selgitasime, on peamine mure vahetuspunktide auditeerimine, mis on problemaatiline järgmiste aspektide kokkulangevusele:

 1. Vahetuspunktidel on lihtne saada Etheri või iga teise krüptovara suurimaks omanikuks.
 2. Pole ühtegi lihtsat viisi, kuidas kindlalt öelda, täpselt kui palju vara börsil deposiitides on, sest kõik aadressid võrgustikus on anonüümsed, pseudonüümidega varjatud kontod.
 3. Vahetuspunktid ei toimi traditsionaalse regulatiivse raamistiku sees; nende vastutus klientide ja regulaatorite ees on piiratud.
 4. Puudub tööstusstandard deposiitide verifitseerimiseks ja kuulda on olnud nii mitmeidki kuulujutte vahetuspunktidest, millel ei ole piisavalt vara, et klientide ees oma kohustusi täita.

Meil on hea meel näha, et Bitcoini arendaja Blockstream on hiljuti avaldanud oma kommentaari sellele teemale, kutsudes üles “Reservitõendi” standardit looma, aga see debatt pole veel tõeliselt alanudki. Loodetavasti loob krüptomaailm peagi Bitcoinile standardi ning kui see juhtub, võib kohandatud versioone sellest standardist tõenäoliselt rakendada ka suuremale osale teistest jagatud pearaamatutest.

Et seda probleemi lahendada – ja ka teisi, mida me oleme välja toonud – vajab krüptomaailm hädasti standardeid. Need aitaksid parandada läbipaistvust, informatsiooni täpsust ja teisi olulisi aspekte; sisse tuua rohkem erinevaid sõltumatuid uuringuorganisatsioone; vähendada regulaatorite koormat igat erinevat keskkonda jälgides; ning luua tugevam maailm krüptoderivaatidele.

___________________________________________________________________________________________________

1 Tehnoloogiamudel hindab iga protokolli potentsiaali saavutada erinevaid eesmärke, sealhulgas (a) kõrge tehingukiirus koos teiste laienemislahendustega, (b) detsentralisatsioon, (c) energiakulukus, (d) rahapoliitika keerukus, (e) juhtimisvõimekus, (f) uuenduste läbiviimise paindlikkus, ja muud. Kasutuselevõtumudel hindab reaalset võrgustiku turvalisust, võrgustiku mahutavust, kiirust, laienemisvõimekust, läbilöömist turul, detsentraliseeritust, arendajate osalust, avalikku vastuvõttu ja teisi olulisi faktoreid. Riski ja tasuvuse mudelid kasutavad hinnategevuse ajalugu ja muutlikkuse näitajaid, et hinnata investorite potentsiaalseid kahjusid või kasumeid.

2 Need alamudelid hindavad võrgustiku turvalisust, võrgustiku mahutavust, arendajate osalust, ajalugu, kontsentratsiooni ja sotsiaalmeediat, nagu kajastab meie 2018. aasta Bitcoini valge raamat.

3 Eelmisel aastal üle krüptomaailma toimunud dramaatiline mahutavuse tõus on tingitud mitmest faktorist, sealhulgas (a) Bitcoini ebatavaliselt halvad näitajad 2018. aasta veebruaris, (b) sellest saati toimunud paranemine ning (c) ahelas toimuvate tehingute mahu järsk tõus sellistes jagatud pearaamatutes nagu EOS, WAX, Bitshares, Tron, XRP ja teised.

4 Sellel hetkel, kui seda raportit koostatakse, loetleb blockchain.info 41,201 kinnitamata tehingut Ethereumi võrgustikus eelmise 24 tunni jooksul.

5 Selleks, et PoS pearaamatus oma eduka validaatori kohta hoida, võivad siiski mingid kulud kaasneda. Aga sellised kulud on tühised võrreldes nendega, mis PoW võrgustikus välja käia tuleks ning neid saab lihtsasti teiste tegevustega kompenseerida.

6 Seda trendi oleme me EOS-i puhul juba täheldanud, kus paljusid olulisi “Plokitootjaid” (EOS-i validaatoreid) kontrollivad vahetuspunktid või nende asemikud. Ethereumi kogukond lubab, et nende tulemused saavad olema teistsugused. Aga seni ei ole me näinud konkreetseid tõendeid sellest, et nii ka läheb.

7 Me nägime sellest hiljuti näiteid, kui Ethereumi jaanuari keskele planeeritud uuendus lükati 28. veebruarini edasi, sest avastati viga, mis oleks potentsiaalselt võinud võrgustikule palju kahju teha.

8 Keerulistel aegadel 2017. aastal, võis targa lepingu üleskutse Ethereumi võrgustikus EOS-i ICO-lt tokenid tagastada jääda mingitel aegadel mõne sendi ja tervelt 50 dollari vahele. See on ainult üks näide sellest, kui muutlikud võivad pearaamatute tasud olla.

Originaal artikli leiate siit.