LUCREDS.EE / (WEISS) KRÜPTORAHA PORTFELLI/TEENUSTE

ÜLDTINGIMUSED

Käesolevad Lucreds Plus OÜ, registrikood 14537896, (edaspidi nimetatud LUCREDS) ostu- ja müügitingimused (edaspidi nimetatud tingimused) kehtivad kõigi isikute suhtes (edaspidi nimetatud Ostja), kes LUCREDS e-poe (edaspidi e-pood) vahendusel ostavad kaupu või tellivad teenuseid.

LUCREDSil on õigus tingimusi ja hinnakirja ette teatamata muuta või täiendada. Nimetatud muudatustest ning täiendustest teavitatakse veebileheküljel www.lucreds/pood.ee  ja need jõustuvad avaldamise hetkest.

Kõik LUCREDS e-poe külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud Ostja isikuandmed on konfidentsiaalsed. Ostja annab e-poes andmeid sisestades õiguse koguda ja töödelda Ostja isikuandmeid (ettevõtte nimi, nimi, kontakttelefon, kauba kättetoimetamise ja/või registreerimise aadress, e-posti aadress jne) ning edastada Ostja isikuandmeid kauba kättetoimetamist teostavale isikule kauba kättetoimetamiseks. Krüptitud andmesidekanal pankadega tagab Ostja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse, LUCREDSil ei ole neile ligipääsu.

LUCREDSil on õigus kasutada Ostja e-posti aadressi oma toodete ja teenuste kohta reklaami ja muu informatsiooni edastamiseks, kui Ostja on avaldanud selleks soovi, sisestades LUCREDSi kodulehel e-posti aadressi ja liitunud otseposti saajatega.

Ostjal on igal ajal võimalik loobuda e-postile saadetavatest pakkumistest ja uudiskirjadest, saates vastava sisulise teate LUCREDSi e-posti aadressile support@lucreds.ee  või järgides uudiskirjas toodud juhiseid.

Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad e-poest toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad võlaõigusseadus (edaspidi VÕS), tarbijakaitseseadus (edaspidi TKS) ja teised õigusaktid.

Risk:

Krüptovaluuta on väga kõrge riskitasemega. Finantsinspektsioon (FI), USA Väärtpaberikomisjon (SEC), kaubafutuuridega kauplemise komisjon (CFTC) ja teised reguleerivad asutused on väljendanud muret turu volatiilsuse ja konkreetsete krüptovaluutadega seotud sponsorite tegevuse pärast. Seega kontrollige kindlasti nende asutust ametlikke teateid tarbijatele, eriti SEC-i avaldust krüptovaluuta ja ICO-de kohta (Statement on Cryptocurrencies and Initial Coin Offerings) ning CFTC nõuandeid olla ettevaatlik krüptovaluuta petuskeemidega (Customer Advisory: Beware Virtual Currency Pump-and-Dump Schemes), FI (Virtuaalraha (ICO)“).

Väärtpaberitega (nt aktsiad, optsioonid, tuletisväärtpaberid, ETFd, avatud investeerimisfondid, väärismetallid, kaubad ja võlakirjad) kauplemist peetakse spekulatiivseks ning sellega kaasneb kahjumirisk ja volatiilsus. Kuigi meie teeme kõige endast oleneva teie algkapitali kaitsmiseks, võite te kaotada raha. Seetõttu ei tasu investeerida kõiki oma finantsvahendeid. Kui eesmärk teatud osa teie vahendite jaoks on rangelt kapitali säilitamine, arvame, et peaksite need vahendid investeerima konservatiivsetesse investeeringutesse, näiteks lühiajalistesse USA riigikassa väärtpaberitesse või teistesse samaväärsetesse väärtpaberitesse. Lisateavet mõistliku investeerimise kohta leiate ka USA Väärtpaberite ja Börsikomisjoni kodulehelt aadressil www.sec.gov, Financial Industry Regulatory Authority kodulehelt aadressil www.finra.org ja Finants Inspektsiooni kodulehelt aadressil www.fi.ee.  Mis tahes raha, mida te eraldate spekulatiivsete investeeringute jaoks, peab kindlasti olema raha, millega te saate riskida ilma, et see kahjustaks teie igapäevast elu ja mõjuks halvasti teie haridus-, pensioni- või pikaajalise ravi plaanidele.

E-POEST TELLIMUSE VORMISTAMISE PROTSESS

Ostja lisab soovitud tooted ostukorvi.

Ostja vajutab tellimuse vormistamiseks avanenud ostukorvi aknas nupule «Maksma» või ostukorvi sisu kuvamiseks nupule «Vaata ostukorvi».

Ostja kontrollib üle ostukorvi lisatud tooted ja kogused. Kui ostukorvi sisu õigsuses on veendutud, vajutab Ostja nupule «Maksma».

E-poes kasutajaks registreerumine on kohustuslik, e-poe tellimusi saab esitada ainult registreerunult.

Ostja täidab kontaktandmete ja/või tarneandmete veerud tähelepanelikult, sest esitatud informatsiooni täpsusest ja õigsusest sõltub Ostja tellitud kauba kiire ning tõrgeteta kättetoimetamine ja hilisem pretensioonide lahendamine.

Ostja valib kauba eest tasumise viisi. LUCREDS pakub kauba eest tasumiseks järgnevaid variante:

–       otse läbi interneti linkide krüptomaksed ja krediitkaardimaksed

–       tasumine arvega, mis jaguneb tasumiseks ettemaksuga 2 päeva jooksul või tasumiseks lepingulistele ettevõtetele arve alusel, vastavalt määratud maksetähtajale.

E-poes Ostja poolt ettemaksuga tasutud tellimusi käsitletakse alates laekumise hetkest tööpäevadel 08:00-18:00. Sõltuvalt töömahust võidakse pärast kella 15:00 kinnitatud tellimusi käsitleda järgneval tööpäeval.

E-poes lepingulise ettevõtte Ostja poolt kinnitatud tellimusi käsitletakse tööpäevadel 08:00-18:00. Sõltuvalt töömahust võidakse pärast kella 15:00 kinnitatud tellimusi käsitleda järgneval tööpäeval.

Ostja täidab kampaaniakoodi olemasolul ja kampaaniaperioodil lahtri «Kampaaniakood» kampaaniakoodiga. Ostja vajutab vastavalt kampaaniale soodustuse saamiseks nupule «Kasuta kupongi».

Ostja täidab vajadusel lahtri «Lisainfo» lisainformatsiooniga.

Ostja teeb peale e-poe tingimustega tutvumist ja nõustumist linnukese kasti «Olen tutvunud ja nõustun e-poe tingimustega».

Ostja vajutab tellimuse esitamiseks nupule «Esita tellimus».

LUCREDS on väljaandja:

LUCREDS on kirjastaja ega osuta tellijatele individuaalset investeerimisnõustamist. LUCREDS ei ole investeerimisnõustaja, väärtpaberihaldur ega registreeritud väärtpaberimaakler/-vahendaja.

Meie aruanded esindavad meie arvamust:

Meie avaldatav teave põhineb meie hinnangutel, lisaks statistilistel- ja finantsandmetel ning sõltumatutel uuringutel. Meie hinnangud on andmekogumise ja -analüüsi tulemus, loodud keeruka ja range arvutimudeli abil. Mudeli oleme kokku seadnud oma maailmavaatest lähtudes. Seega on hinnang meie arvamuse väljendus. Konkreetse investeeringu või krüptovaluuta hinnang „A“ („suurepärane”), ei tähenda, et see hinnang kujutab endast absoluutset tõde. See tähendab, et meie arvates on krüptovaluuta saavutanud suurepärase tasakaalu nende tegurite vahel, mida peame asjakohase riski, tasu, tehnoloogia ja rakendamise seisukohalt oluliseks.

Isikustamata:

Kuigi me teeme kõik endast oleneva, et pakkuda võimalikult täpset ja ajakohastatud teavet, ei saa meie pakutav teave arvestada teie isiklike rahaliste vahendite ja eesmärkidega ning seepärast ei ole see mõeldud kasutamiseks spetsiaalselt teile kohandatud soovitustena osta, hoida või müüa väärtpabereid, osaleda mistahes kauplemisstrateegias, või et investeerimisstrateegia sobib mõne konkreetse isiku jaoks. Selliseid soovitusi võib anda ainult teie valitud isiklik nõustaja või maakler.

Ükski meie teenuste või nendega seotud sidusettevõtete loojatest, toimetajatest, pakkujatest või osanikest ei nõusta teid isiklikult konkreetse investeeringu, väärtpaberi, väärtpaberiportfelli, tehingu, investeerimisstrateegia või muu asja sisu, potentsiaali, väärtuse või sobivuse puhul. Seetõttu ärge üritage nendega ühendust võtta, püüdes saada isiklikke investeerimisnõuandeid, mida nad ei saa teile anda.

Teenustes väljendatud seisukohad on autorite endi arvamused. Teenused võivad aeg-ajalt sisaldada arvamusi seoses teistes teenustes mainitud väärtpaberitega ning need arvamused võivad erineda arvamustest, mida on avaldatud seoses teiste teenustega.

Meie andmeallikad:

Erinevalt aktsiate ja võlakirjade emitentide kohta kättesaadavatest andmetest ei kontrolli audiitorid, reguleerivad asutused ega börs krüptovaluuta maailmas avaldatud andmeid. Kuigi me teeme kõik endast oleneva, et kontrollida ja „puhastada” andmed, mida me saame või kogume, peaksite teadma, et mõnikord võivad need olla vähem usaldusväärsed kui andmed, mida me kasutame hinnangute andmiseks muude investeeringute, näiteks aktsiate, ETFide ja avatud investeerimisfondide kohta.

Kvalitatiivsete faktorite konverteerimine kvantitatiivsed näitajad:

Plokiahela (blockchain) tehnoloogia hindamisel puudub kindel ja kiire reegel, milline konkreetne tunnus on oluline ja milline mitte. Ühe analüütiku arvamus võib teise omast erineda. Seetõttu oleme objektiivse mudeli loomiseks ja kallutatuse kontrollimise abistamiseks välja töötanud „päringupuuks” ehk hierarhilise küsimuste seeria iga olulise tunnuse kohta ja iga tunnuse kriitilised aspektid. Nendega teenib või kaotab iga krüptovaluuta punkte, mille põhjal seejärel moodustatakse tehnoloogiaindeks. Pidage meeles, et tehnoloogiaindeks on ainult üks neljast indeksist meie Weiss Cryptocurrency Ratingsi mudelis.

Usume, et meie andmeallikad ja lähenemisviisid on ranged ja objektiivsed, kuid me ei saa alati kontrollida andmete sõltumatuse täpsust. Seetõttu ei saa me teile kinnitada, et informatsioon on täpne või täielik. Samuti ei taga me edukust mis tahes investeerimisotsusele, mille olete teinud meie hinnangute, andmete, teabe või soovituste abil.

Registreerimine ja privaatsus:

Teenustele ligipääsu saamiseks peate hakkama liikmeks, liikme nime ja parooli ning andma meile tõese, täpse, ajakohase ja täieliku teabe enda kohta, nagu on nõutud registreerimislehel. Võime keelduda teie kasutajanimest ja liikmenimest, kui see on meie arusaamise kohaselt ähvardav, mõnitav, solvav, ahistav, pilkav, laimav, vulgaarne, siivutu, teotav, teise isiku privaatsust ohustav, kedagi teist kujutav, kaubamärgi või omandiõigusega kaitstud või on rassiliselt, etniliselt või muul moel solvav või sobimatu. Teenuste kasutamisel kinnitate, et olete vanuses, mis võimaldab teil seaduslikult sõlmida siduvat lepingut, ega ole isik, kellel on keelatud Eesti Vabariigis või muu kohaldatava jurisdiktsiooni seaduste kohaselt sellist teenust saada. Te kinnitate ka, et (a) esitate enda kohta tõese, täpse, ajakohase ja täieliku teabe, nagu on nõutud teenuse registreerimisvormil, ja (b) uuendate viivitamatult oma registreerimisandmeid, et need oleksid tõesed, täpsed, ajakohased ja täielikud.

Teie isiklike andmete kogumise ja kasutamise poliitika on sätestatud meie privaatsuseeskirjades.

Liikmena on teil ka teatud teised kohustused seoses teie kontoga:

 • Te ei tohi ühelegi kolmandale osapoolele üle anda ega edasi müüa teenuste kasutamise õigust või ligipääsu neile;
 • Te olete vastutav kõigi tegevuste eest, mis on teie konto alt tehtud;
 • Te vastutate oma kasutajanime, liikmenime ja salasõna konfidentsiaalsuse säilimise eest; ja
 • Te nõustute, et teavitate meid e-posti aadressil support@lucreds.ee, kui teile saab teatavaks teie konto võimalik omavoliline kasutamine või mis tahes võimalik turvalisuse rikkumine, sealhulgas teie kasutajanime, liikme nime või parooli kaotamine, vargus või volitamata avalikustamine.

Oluline vastutusest loobumise klausel meie pakutava informatsiooni puhul

 • LUCREDS on väljaandja. Te mõistate, et ükski teenuste osa ei kujuta endast soovitusi, et konkreetsed investeeringud, digitaalne valuuta, väärtpaberid, väärtpaberite portfell, tehingu- või investeerimisstrateegia sobiks mõne konkreetse isiku jaoks. Te mõistate, et ükski meie teenuse loojatest või nende sidusettevõtetest, välistest toetajatest, sõltumatutest töövõtjatest ei nõusta teid isiklikult konkreetse investeeringu, väärtpaberi, väärtpaberite portfelli, tehingu, investeerimisstrateegia või muu tehingu olemuse, potentsiaali, väärtuse või sobivuse puhul. Kui mõnda teenuse osana avaldatud sisu võib pidada investeerimisnõuandeks, on selline teave umbisikuline ega ole kohandatud ühegi konkreetse isiku investeerimisvajadustele vastavaks.

Kasutaja kohustused:

Te ei või avaldada, üles laadida, postitada, edastada ega levitada teenuste kaudu saadaolevat sisu internetipõhistel kuulutus- ja teadetetahvlitel, uudisterühmas, jututubades või muul viisil ilma meie eelneva kirjaliku loata. Sisu muutmine või selle kasutamine muul otstarbel kui teie enda isiklikuks mitteäriliseks otstarbeks on meie autoriõiguse ja muude varaliste õiguste rikkumine ja teie suhtes kohaldatakse õiguslikku vastutust.

Lisaks sellele nõustute te teenuse kasutamisega seoses mitte:

 • Piirama või keelama teisi külastajaid teenuse kasutamisel, sealhulgas häkkimise või mõne meie veebilehe mis tahes osa moonutamise teel;
 • Kasutama teenuseid ebaseaduslikul eesmärgil;
 • Muutma, kohandama, all-litsentseerima, tõlkima, müüma, pöördprojekteerima, dekompileerima või lahti võtma mis tahes teenuste või mõne meie veebisaidi osa;
 • „Freimima“ või „peegeldama“ meie teenuste või veebilehtede kaudu kättesaadavat sisu ilma meie eelneva kirjaliku loata;
 • Kasutada roboteid, ämblikuid, saidiotsingu rakendusi või teisi manuaalseid või automaatseid seadmeid või protsesse, et alla laadida, otsida, indekseerida, „kaevandada andmeid” või muul moel reprodutseerida või vältida navigeerimise struktuure või meie veebisaitide kaudu kättesaadava sisu esitlemist; või
 • Harvestida või koguda infot teenuste kasutajate kohta ilma nende selge nõusolekuta.

Samuti nõustute te igal ajal:

 • Järgima kõiki kohaldatavaid seadusi, reegleid ja eeskirju, mis on seotud teenuste kasutamisega ja sisuga, mis on läbi teenuse kättesaadav;
 • Vastutama kõikide omapoolsete avalduste ja toimingute või tegevusetuse eest, mis on tehtud teie kasutajakontol teie parooli kasutades;
 • Loobuma kõigist õigustest seoses LUCREDS-iga ja hoiduma kahjustamast lucreds.ee-i seoses Lucreds.ee-i tegevusega võimaliku kuritarvitamise uurimisel või selle põhjal järeldamisel, et TOC kuritarvitamine on toimunud nt teie liikmelisuse konto peatamisel või lõpetamisel; või
 • Säilitama ja viivitamatult uuendama teie registreerimisandmeid, hoides need tõesed, täpsed, ajakohased ja täielikud.

Intellektuaalne vara:

See teenus, sealhulgas tekst, sisu, fotod, video, heli ja graafika (edaspidi „teenus”), on kaitstud autoriõiguste, kaubamärkide, teenindusmärkide, rahvusvaheliste lepingute ja/või muude EU ning teiste riikide varaliste õiguste ja seadustega. Teenus on Euroopa autoriõiguse ning muude seaduste ja lepingute alusel kaitstud kui kollektiivne töö. Kõik üksikud artiklid, veerud ja muud elemendid, millest teenus moodustub, on samuti autoriõigustega kaitstud tööd. Te nõustute järgima kõiki teenuses sisalduvaid täiendavaid autoriõiguse märkeid või piiranguid. Piirangud kasutamisel. Te ei tohi teenust kasutada ebaseaduslikul otstarbel ega viisil, mis on vastuolus tingimustega.

Te nõustute teenust kasutama ainult oma mitteärilisel otstarbel ja kasu eesmärgil, mitte aga teistele isikutele või äriühingutele edasimüügiks või muuks üleandmiseks või kasutamise võimaldamiseks ja mitte andma mõne muu isiku või üksuse kasutusse või tema kasu eesmärgi täitmiseks. Te nõustute mitte kasutama, edastama, levitama või edasi andma teenuses sisalduvat teavet viisil, mis võiks osutuda konkureerivaks LUCREDSi tegevusega. Te nõustute, et LUCREDS ja teised (sealhulgas teatud muud teabeallikad) on teenuse arendanud, koostanud, ettevalmistanud, täiendanud, valinud ja korraldanud hinnangute andmise meetodite ja standartide rakendamise abil, kulutades märkimisväärselt aega, jõupingutusi ja raha, ning teenus on LUCREDSi ja teiste väärtuslik intellektuaalomand ja ärisaladus.

Te nõustute kaitsma LUCREDSi ja kõigi teiste, kellel on teenusega seoses õigusi, omandiõigusi lepingu kehtivusaja jooksul ja pärast seda ning järgima kõiki LUCREDSi või selle sisu ja vahendite loojate (nimetatud „tarnijad”) esitatud põhjendatud kirjalikke taotlusi, et kaitsta teenuses nende ja teiste lepingulisi, seadusjärgseid ja tavaõigusi. Te nõustute LUCREDSi kirjalikult viivitamatult teavitama, kui olete saanud teadlikuks mis tahes osapoole teenusele loata juurdepääsust või kasutamisest või mis tahes väitest, et teenus rikub mis tahes autoriõigusi, kaubamärgi või muid lepingulisi, seadusjärgseid või tavaõigusi.

Piirangud kasutamisel:

Te ei või kopeerida, jäljendada, rekompileerida, dekompileerida, pöördprojekteerida, levitada, avaldada, demonstreerida, muuta, edastada, või mingil muul moel teenuse osa ära kasutada, välja arvatud teenuse alla laadimine või ühe väljatrüki tegemine isiklikel, mitteärilistel eesmärkidel, tingimusel, et säilitatakse kõik autoriõigusega ja muu omandiõigusega seotud märked. Lucreds.ee-i veebilehel sisalduvat analüüsi ja andmeid ei tohi uuesti ega edasi levitada ega avaldada ilma LUCREDSi eelneva kirjaliku nõusolekuta. Teenuse sisu muutmine on LUCREDSi autoriõiguste rikkumine. Ühtegi teenuse osa ei tohi pakkuda müügiks ega levitada.

Kasutaja arvamused: 

Tellija kogemus, mida on kirjeldatud kasutaja kommentaaride ja/või arvamuste juures mõnes meie reklaamväljaandes või meie veebilehel, ei pruugi tingimata kajastada teie võimalikke ootusi. Kuigi LUCREDSi üksus aktsepteerib arvamused heas usus, ei ole LUCREDSi üksus sõltumatult läbi vaadanud ühegi kasutaja äridokumente ja seetõttu ei ole kinnitanud konkreetseid arvandmeid ega selles esitatud tulemusi. Need tulemused ei pruugi olla tavalised ja teie võimalik tootlus võib varieeruda olenevalt paljudest faktoritest, sealhulgas sellest, kui hoolega jälgite te soovitusi, hinnast, mida te maksite/saite, ja makstud komisjonitasudest.

Samuti on oht, et te ei teeni üldse mingit raha ja võite isegi raha kaotada. Juhul, kui klient ei edasta meile endast kasutatavat pilti või videot/heli, on arvamus esitatud kui tegelik arvamus meie klientidelt, kuid seda võib esitada koos valmisfotoga või salvestada kolmanda isiku poolt. Arvamusi võib selguse või lühiduse eesmärgil muuta. Kellelegi ei maksta tema loo jagamise eest.

Lingid teistele veebilehtedele:

Teenuste kasutamist, mida võimaldab teile LUCREDS, võib reguleerida täiendavate eeskirjadega, mis on kättesaadavad meie veebilehtedel või hüperlingi kaudu teistel teenustega seotud veebilehtedel. Mis tahes teenuse kasutamisel nõustute, et olete tutvunud kõigi vastavate eeskirjadega, ja nõustute nendes sätestatuga. Osasid teenuseid võivad pakkuda kolmandad osapooled. Kui teenust või tööriista pakub kolmas osapool, ei pruugi selline teenus või tööriist olla kättesaadav juhul, kui meie ja kolmanda osapoole vaheline leping on lõpetatud. Te tunnistate selge sõnaga ja nõustute, et kasutate kõiki teenuseid ja tööriistu omal vastutusel.

Teenuste kaudu kättesaadav sisu võib sisaldada linke teistele interneti veebisaitidele või -allikatele. Me ei kontrolli ega toeta teisi veebisaite ega ole kontrollinud ega heaks kiitnud ühegi teise veebisaidi sisu. Te tunnistate ja nõustute, et me ei võta endale vastutust mis tahes sisu, reklaami, toodete, teenuste või teabe, mis asub muudel veebilehtedel, seaduslikkuse, täpsuse või sobimatu olemuse eest ega kahjumi või kahjude eest, mille on põhjustanud või väidetavalt põhjustanud selliste materjalide kasutamine või nendele tuginemine.

Litsents:

Te ei omanda muid õigusi või litsentse teenuse ja materjalide kasutamisel või teenusele ja materjalidele kui piiratud õigus kasutada teenust tingimuste alusel. Teenuse sisu allalaadimisel peate te seda tegema kooskõlas kasutustingimustega. Sellist allalaadimist lubab teile LUCREDS ainult isiklikuks, mitteäriliseks kasutamiseks tingimustega kooskõlas ja see ei kanna teile üle mingeid muid õigusi.

Kaitstud õigused:

Kõik praegused ja tulevased õigused, mis puudutavad ärisaladusi, patente, autoriõiguseid, kaubamärke, teenindusmärke, oskusteavet ja muid mis tahes omandiõiguseid, mistahes riigisisese või -välise valitsusasutuse seaduse alusel, sealhulgas õigused kõigile teenusega seotud rakendustele ja registreeringutele („intellektuaalomandi õigused”), on teie ja LUCREDSi vahelistes suhetes LUCREDSi eksklusiivne ainuomand. Kõik teenusega seotud praegused ja tulevased õigused (sealhulgas õigus kasutada teenust ja mis tahes teenuse osi olemasolevate või tulevaste tehnoloogiate abil) kuuluvad ainuõiguslikult LUCREDSile.

Te ei või teenust kopeerida või kasutada teenust või selle osa, kui tingimustes ei ole see eraldi lubatud. Välja arvatud dokumendis konkreetselt lubatud juhtudel, ei tohi te ühelgi eesmärgil ilma LUCREDSi eelneva kirjaliku loata kasutada LUCREDSi või teenuse kaubamärke, ärinimesid, teenindusmärke, kaubamärgi kujundust, logosid või pealkirju või teenuses osalejate ja teenuse toetajate nimesid või nimede tuletisi või variatsioone.

Autoriõigus/kaubamärgid:

Saitide kogu sisu (sealhulgas materjalid) on autoriõigustega kaitstud Euroopa autoriõiguse seaduste ja/või muude jurisdiktsioonide sarnaste seaduste alusel. LUCREDSile kuulub ilma piiranguteta autoriõigus saitidel materjalide valikul, koordineerimisel, korraldamisel ja täiustamisel. Kolmanda osapoole sisuteenuse pakkujad omavad autoriõigust sisule, mis algselt kuulub neile. Veebilehtedel olevad kaubamärgid ja teenindusmärgid on LUCREDSi tema sidusettevõtete teenindus- ja kaubamärgid.

Ilma LUCREDSi eelneva kirjaliku nõusolekuta ei tohi te selliseid märke mingil viisil kuvada, paljundada ega kasutada; siiski kuulub kogu teiepoolsest kasutamisest tekkinud firmaväärtus LUCREDSile või tema omanikele. Materjale ei tohi kopeerida, reprodutseerida ega levitada mingil viisil, tervikuna või osaliselt, ilma LUCREDSi selgesõnalise ja eelneva kirjaliku nõusolekuta, välja arvatud juhul, kui see on tingimustes sõnaselgelt sätestatud.

Materjalide omavoliline kasutamine on keelatud. Te nõustute järgima mis tahes täiendavaid kaubamärki- ja autoriõiguseid puudutavaid märkeid, teavet või piiranguid ükskõik millistes veebilehtede osades.

ISIKLIKU KASUTAMISE LITSENTS:

„Isiklik kasutamine” tähendab materjali kasutamist tavapärastel isiklikel põhjustel. “Isiklik kasutamine” ei tähenda materjali või selle tuletatud versiooni komponendi levitamist kaubanduslikel eesmärkidel. „Isiklik kasutamine” ei hõlma materjali toodete kasutamist isikute poolt, kes ei kuulu teie vahetusse leibkonda. Lepingu tingimuste kohaselt peate kõiki leibkonnaliikmeid lepingu tingimustest teavitama ja nad peavad nendega nõustuma enne digitaalselt allalaaditavate toodete kasutamist.

LUCREDS võimaldab teile limiteeritud, isikliku, mitteeksklusiivse, mitteärilise, tühistatava, võõrandamatu ja edasi andmatu litsentsi laadida alla, kuvada, vaadata, kasutada üht koopiat materjalidest (välja arvatud lähte- ja objektikood töötlemata või muul kujul, muus vormis kui teile kättesaadavaks tehtud ja kasutatav standardse veebibrauseri abil, mis võimaldab teie seadmes kuvamist) ükskõik millises seadmes, mida te kasutate, et pääseda veebilehtedele ligi ainult isiklikul ja mitteärilisel eesmärgil; tingimusel, et:

(a) te hoiate puutumatuna originaalmaterjalides või lubatud koopias sisalduvaid kaubamärgi, autoriõiguse ja muu omandiõigusega seotud märked;

(b) te ei kasuta materjale viisil, mis viitab seotusele mõne meie toote, teenuse või brändimärgiga;

(c) te ei tee materjali muudatusi; (d) te ei luba ega abista ega õhuta ühtegi kolmandat isikut (kas teie kasu eesmärgil või mitte): (i) kopeerida või kohandada saitide, HTML-i, JavaScripti või teiste programeerimiskeelte lähte- või objektikoodi; või (ii) pöördprojekteerida, dekompileerida, lahti võtta, muuta või üritada kindlaks teha mis tahes lähtekoodi, mille saidid loovad, et luua oma veebilehti või tarkvara või muid tooteid või protsesse, millele on saitide kaudu juurdepääs; ja (e) te ei sisesta koode või tooteid, et mingil moel manipuleerida materjalidega nii, et see mõjutab kasutajate veebilehtede kasutamist.

Litsentsile kehtivad LUCREDSi teenusetingimused. Materjalide soetamisega ei anta otsest ega kaudset garantiid, sealhulgas garantiid teatud otstarbeks sobivuse puhul. LUCREDS ei vastuta mis tahes nõuete eest, litsentsist või materjalide tarnimisest või kasutamisest tulenevate juhuslike, tegevuse tulemusel tekkinud või muude kahjude eest.

EDASIJAGAMINE ON LUBATUD:

Dokumentide edasijagamine osaliselt või tervikuna teistele isikutele oma tavapärase majandustegevuse käigus on lubatud; te võite: a) oma potentsiaalsetele ja praegustele klientidele, töötajatele ning direktorite/nõustajate nõukogule edasi jagada ja nendega jagada meie hinnanguid ja aruandeid; b) oma töötajate, direktorite ja nõustajate nõukogule edasi jagada ja nendega jagada meie reitingud ja aruanded; c) võite teha võrdlusi ja analüüse ning edastada seda teavet oma potentsiaalsetele ja praegustele klientidele, teie töötajatele ja teie direktorite/nõustajate nõukogule tingimusel, et kõik olemasolevad autoriõiguse ja kaubamärgi märked säilitatakse kõigis dokumentatsiooni koopiates.

Te ei tohi müüa ega saada mingit hüvitist, tulu ega midagi väärtuslikku meie reitingute, aruannete, võrdluste, analüüside või muu ärisaladuse alla kuuluva teabe eest kolmanda osapoole poolt. Kui LUCREDS ei ole väljastanud kirjalikku luba, ei tohi te kasutada meie hinnanguid, aruandeid, võrdlusi, analüüse ega muud ärisaladuse alla kuuluvat teavet seoses mis tahes kaubandusreklaami või turundustegevusega seoses ilma meie eelneva kirjaliku loata. LUCREDS Pro License ei kanna teile üle teisi õigusi.

Litsentsile kehtivad LUCREDSi teenusetingimused. Materjalide soetamisel ei anta otsest ega kaudset garantiid, sealhulgas teatud otstarbeks sobivuse puhul. LUCREDS ei vastuta ühegi nõude, juhusliku, tegevuse tagajärjel tekkinud või muude kahjude eest, mis tulenevad sellest litsentsist ning materjalide tarnest või kasutamisest.

 

 

Kasutaja ettepanekud:

Te võite esitada toimetusalaseid taotlusi, loovaid ettepanekuid, ideid, tähelepanekuid, informatsiooni, tagasisidet, arvamusi või muud materjali (üheskoos “kasutaja ettepanekud”) LUCREDSile erinevate meediakanalite kaudu, sealhulgas e-posti teel või online. Te annate meile, sealhulgas kõigile meie ülevõtjatele, ülemaailmse, mitteeksklusiivse, all-litsenseeritava (mitme tasandi kaudu), loovutatava, kasutustasuta, igavese ja tühistamatu õiguse kasutada, reprodutseerida, levitada (mitme tasandi kaudu), luua tuletatud versioone, avalikult esitada, avalikult kuvada, digitaalselt esitada, teha, müüa, müügiks pakkuda ja importida kasutaja ettepanekuid igas meediakanalis, mis on tänasel päeval tuntud või tulevikus arendatav, igal võimalikul eesmärgil, ärilisel või muul, ilma kasutaja ettepaneku esitajale kompensatsiooni maksmata.

Kui esitate kasutaja ettepaneku, nõustute, et LUCREDS võib selle postitada online või muul moel reprodutseerida, ning loobute kõigist õigustest privaatsusele või avaldamisele, mis teil võivad tekkida seoses kasutaja ettepanekuga või teie nime või identiteedi kasutamisega seoses.

LUCREDS võib omal äranägemisel osaliselt või täielikult eemaldada või takistada juurdepääsu kasutaja ettepanekule mistahes põhjusel või nähtava põhjuseta, sealhulgas mis tahes materjalile, mida ta peab oma standarditega vastuolus olevaks. Välise sisu suhtes kohaldatavad vastutusest loobumise klausleid (vt allpool kolmanda osapoole sisu paragrahv) kohaldatakse ka kasutaja ettepanekute suhtes.

Kui LUCREDS otsustab teie kommentaari või arvamuse avaldada, võib LUCREDS teie kommentaari kõrval avaldada teie eesnime, perekonnanime esimese tähe. Muud informatsiooni, mida te avaldate LUCREDSile, ei avaldata. Lisateavet selle kohta, kuidas me teie isikut tuvastada võimaldavat teavet kaitseme ja jagame, leiate meie privaatsuspoliitikast.

Oma nime avaldades lubate LUCREDSil avaldada oma kommentaari/arvamuse ja kinnitate, et:

 • Kui kommenteerite mõnda konkreetset väljaannet, olete selle väljaande praegune tellija.
 • Teie kommentaaris sisalduv teave on täpne ja täielik.
 • Teil pole olulist sidet LUCREDS-ga (st te ei ole praegune või endine LUCREDS töötaja, seotud LUCREDS praeguse või endise töötajaga ja teile ei ole pakutud ega makstud hüvitist või rahaks vahetatavat eset vastutasuks soodsa kommentaari esitamise eest.

Keelatud tegevused:

Kokkuleppes tähendab „tuletatud versioon” mis tahes muudatust dokumentatsioonis või uut dokumenti, mis sisaldab mis tahes dokumentatsiooni osa. Litsentsisaaja organisatsioon ei tohi muuta LUCREDSilt saadud materjale.

Anda kolmandatele osapooltele otsene juurdepääs LUCREDSi toodetele või materjalidele selliselt, et kolmandad osapooled saaksid toodet otse kasutada.

Te ei tohi kaubamärke ega autoriõigusi kooskasutusse anda ega muuta. Samuti nõustute, et te ei:

(a) kasuta roboteid, ämblikuid, rover’eid, scraper’eid või muid andmekaevandustehnoloogiaid, automaatseid või manuaalseid protsesse, et jälgida, vahesalvestada, freimida, maskida, materjale kopeerida, levitada või nendest andmeid eraldada (välja arvatud, kui see toimub standardse interneti brauseri või otsingumootori tulemusel);

(b) ei järgi saidil olevaid juhiseid robots.txt-failis või sarnases mehhanismis (selles ulatuses, kui pakute avalikkusele standardseid otsingumootoriteenuseid); ega ka (c) muuta, freimida, reprodutseerida, pakkida, müüa, liisida, rentida, vahetada, luua tuletatud teoseid, avaldada paberkandjal või elektrooniliselt, avalikult avaldada, kuvada, levitada, jaotada, meedias avalikustada, taasedastada, levitada kolmandatele osapooltele või kolmandate osapoolte veebisaitidel või muul moel kasutada materjale mis tahes viisil avalikel või kaubanduslikel eesmärkidel ilma LUCREDSi eelneva kirjaliku nõusolekuta, välja arvatud, kui see on konkreetselt lubatud tingimustes või LUCREDSi poolt.

Vastutuse välistamine ja piiramine:

Te nõustute, et kasutate teenust omal vastutusel ja teadvustate, et teenus ja selles sisalduv, sealhulgas sisu, teenused, kaubad või reklaamid („esemed”) pakutakse esialgsel, muutmata kujul ja et LUCREDS ei anna otse ega kaudselt garantiisid esemete, sealhulgas nõutavusele, õiguste rikkumise puudumisele, nimele või konkreetse eesmärgiga sobivusele.

Te nõustute, et te võtate teenuse kasutamisest tulenevad riskid ning teate, et teenus ja selles sisalduv mis tahes sisu, sealhulgas sisu, teenused, kaubad või reklaamid („teenuse ese”) on esitatud algselt, muutmata kujul ja et LUCREDS ei anna otse ega kaudselt garantiisid seoses kaupade, sealhulgas kindla turunduse, mittediskrimineerimise, pealkirja või sobivusega konkreetse eesmärgi või kasutamise jaoks. LUCREDS ei taga, et teenus on teie seadmetega ühilduv või et teenus ei sisalda vigu ega viirusi ning ei vastuta selliste kahjulike funktsioonide tõttu tekkiva kahju eest.

Te nõustute, et LUCREDS, tema tarnijad ja kolmanda osapoole agendid ei vastuta mis tahes vigastuste või kahjude eest, mis on põhjustatud LUCREDSi, tema töötajate, alltöövõtjate, agentide, tarnijate või muul viisil teenusega seotud isikute hooletusest või muul viisil, ning ei vastuta saamata jäänud tulu, kahjumi, rahaliselt kompenseeritavate, juhuslike või põhjustatud kahjude või muu teise osapoole nõude eest LUCREDSi vastu või mis tahes vea, ebatäpsuse, tegevusetuse, viivituse või muu tõrke eest teenuses, mis on põhjustatud teie arvuti seadmest või teenuse kasutamisest sellise seadmega.

Teiste veebisaitide, teenuste, allikate, kaupade või reklaami sisu (sh need, mille eest LUCREDS võib hüvitist saada), mis võivad olla teenusega seotud, ei halda ega kontrolli LUCREDS. Seetõttu ei vastuta LUCREDS teenusega seotud või selle kasutamisel reklaamitud teiste veebisaitide, teenuste, allikate või kaupade kättesaadavuse, sisu või täpsuse eest. LUCREDS ei anna teenusele lisatud linkide kasutamisel ei otse ega kaudselt mingisugust garantiid, ei garanteeri muude linkide abil teenusega seotud veebisaitide, teenuste, ressursside, kaupade või reklaamide täpsust, täielikkust, kasulikkust ja adekvaatsust ega toeta otse või kaudselt muid veebilehti, teenuseid, ressursse, kaupu või reklaame, mis võivad olla teenusega seotud.

LUCREDS ei vastuta teenuse kasutamiseks vajalike telefoniliinide ja seadmete, mida te kasutate teenusele juurdepääsemiseks, usaldatavuse ja jätkuva kättesaadavuse eest. Te mõistate, et LUCREDS ja/või kolmanda osapoolena teenuse toetajad võivad igal ajal takistada või keelata oma veebilehele juurdepääsu. Te nõustute, et teenust pakutakse ainult teavitamise eesmärgil ja see ei ole mõeldud kasutamiseks kauplemise eesmärgil. LUCREDS ei taga teenuste jada, täpsust, täielikkust ega õigeaegsust ning teenuse teatud osade pakkumine sõltub muude lepingute tingimustest, mille osaline LUCREDS on.

Olenemata sellest, mis võib olla siin sätestatule vastupidine, ei vastuta LUCREDS, tema ametnikud ja töötajad, täisosanik, sidusettevõtted, tütarettevõtted, õigusjärglased ja ülevõtjad, tarnijad ega tema kolmandad osapoole agendid ühelgi viisil otse ega kaudselt, teie või muude isikute ees, teenuse mis tahes ebatäpsuste või vigade või tegevusetuse korral, sealhulgas hinna- ja finantsandmete, väljavõtete, viivituste, vigade ja katkestuste eest teenuse edastamisel või kättetoimetamisel või mis tahes kahju eest, mis eelnevast tuleneb või on sellega seostatav, või mõnel põhjusel täitmata jätmise korral.

Vastutuse piiramine:

MITTE MINGIL TINGIMUSEL, SEALHULGAS HOOLETUSE TÕTTU, EI OLE LUCREDS, TEMA TARNIJAD JA KOLMANDA OSAPOOLE AGENDID TEIE EES VASTUTAVAD OTSESTE, KAUDSETE, JUHUSLIKE, TEGEVUSE TAGAJÄRJEL TEKKINUD, ERILISTE, RAHALIST KARISTUST TOOVATE VÕI KAHJUHÜVITISEKS KOHUSTAVATE KAHJUDE EEST, ISEGI JUHUL, KUI LUCREDS VOLITATUD ESINDAJAT ON HOIATATUD SELLISTE KAHJUDE VÕIMALIKKUSEST, MIS VÕIVAD TEKKIDA TEENUSE KASUTAMISEST VÕI VÕIMETUSEST TEENUST KASUTADA VÕI TINGIMUSTE SÄTETEST, NAGU TULUDE VÕI OODATUD KASUMI KAOTAMINE VÕI ÄRIVÕIMALUSTE KAOTAMINE. Kohaldatav õigus võib mitte lubada vastutuse, juhuslike või tegevuse tagajärjel tulenevate kahjude piiranguid või välistamist. Mitte ühelgi juhul ei saa LUCREDS vastutus teie kahjude, kahjumi, põhjuste ja tegevust eest (kas lepingulistes suhetes või lepinguväliselt, sealhulgas hooletuse tõttu) ületada teie poolt sellele saidile juurdepääsemiseks tasutud summat.

Hüvitamine:

Te nõustute omal kulul LUCREDSi, selle töötajaid, esindajaid, tarnijaid ja agente kindlustama, kaitsma, hoidma kahjustamast igasuguste nõuete, hagide või muude menetluste eest, mis on algatatud LUCREDSi, tema töötajate, esindajate, tarnijate ja agentide vastu kolmandate isikute poolt, niivõrd kui selline nõue, hagi või muud menetlused, mis on algatatud LUCREDSi, tema töötajate, esindajate, tarnijate ja agentide vastu, tulenevad teenusest või on sellega seotud, sealhulgas sellest, et olete kasutanud või on keegi teie arvutis teenust kasutanud; et teie või keegi, kes on teie arvutit kasutanud, on tingimusi rikkunud; väitest, et teenuse mis tahes kasutamine teie poolt või teie arvutit kasutava isiku poolt rikub mis tahes kolmanda osapoole intellektuaalomandi õigust (siin määratletud tähenduses) või üksikisiku või avalikku õigust, on salakaval või laimav, või muul moel tekitab kahju kolmandale isikule; teie või kellelgi teise teie arvutit kasutava isiku poolt teenuse kustutamisest, lisamisest, sisestamisest või muutmisest või selle volitamata kasutamisest; ebaõigest teabe esitamisest või teabe esitamise või garantii rikkumisest; või ükskõik millise siin nimetatud lepingu või kokkuleppe rikkumisest.

Te nõustute maksma kõik kulud ja kahjutasud, sealhulgas advokaatide põhjendatud tasud ja kulud, mis on seotud selliste nõuete, hagide või menetlusest tulenevate või nendega seoses tekkinud kuludega (või on nendega määratud või neist tekkinud), mis on omistatavad sellistele nõuetele.

Tingimuste peatamine:

Nii teie kui ka LUCREDS võite igal ajal ja kohese kehtivusega peatada tingimused. Te võite tingimused peatada, katkestada teenuse kasutamine ja hävitada kõik teenusest saadud materjalid. Tingimused peatuvad kohe, ilmaLUCREDS teavituseta, kui te olete LUCREDS hinnangu kohaselt rikkunud kasutustingimuste sätteid. Teiepoolse lõpetamise järel või LUCREDSi poolse lõpetamise teate saamisel peate hävitama viivitamatult kõik teenusega seoses saadud materjalid ja nende koopiad.

Kohaldatav õigus:

Seda lepingut reguleerivad Euroopa liidu ja Eesti Vabariigi seadused ning seda tõlgendatakse sellega kooskõlas; kollisiooninorme ei kohaldata. Te nõustute alluma riigi- ja föderaalkohtutele, mis asuvad Harju maakonnas, seoses mis tahes kohtumenetlusega, mida võidakse algatada seoses teenuse või vaidlusega teenuse tingimuste ulatuse küsimuses.

Ligipääs Lucreds.ee-ile väljaspool Eesti riiki: LUCREDS ei kinnita, et teenuse materjalid on sobivad või kättesaadavad teistes riikides väljaspool Eesti Vabariiki. Kui otsustate teenust kasutada väljaspool Eesti Vabariiki, olete vastutav välisriigi ja kohalike seaduste täitmise eest.

Tarkvara suhtes kohaldatakse ka Eesti Vabariigi ekspordikontrolli ja seda ei tohi alla laadida, eksportida ega uuesti eksportida riikidesse, mille suhtes Eesti Vabariik on kaubad keelustanud. Teenuse kasutamisel kinnitate ja tagate, et te ei asu üheski sellises riigis või mõnes teises sarnases nimekirjas nimetatud riigis, ei ole sellise riigi kontrolli all või sellise riigi kodanik või resident.

Mitmesugust:

Teenused on suunatud Eesti Vabarriigis resideeruvatele isikutele. Me ei väida, et teenuse kaudu pakutavad materjalid on sobivad või kättesaadavad kasutamiseks teistes asukohtades. Need, kes otsustavad kasutada veebilehte teistes asukohtadest, teevad seda omal algatusel ja omal vastutusel ning vastutavad kohalike seaduste järgimise eest asjakohases ulatuses.

Me jätame endale õiguse piirata teenuste kättesaadavust isikutel, geograafilisel alal või jurisdiktsioonis, igal ajal ja oma äranägemise järgi, ning piirata selliselt pakutavate teenuste hulka. Lisaks nõustute, et LUCREDSil on õigus igal ajal muuta teenuse mis tahes aspekti sisu või funktsioone.

Tingimuste eraldatavus:

Kui mõni tingimuste säte loetakse kehtetuks või ei ole jõustatav, rakendatakse seda sätet võimalikult suures ulatuses ja teised lepingu sätted jäävad kehtima.

Muudatused meie teenuste tingimustes ja teenuste kasutustingimustes:

meil on õigus igal ajal:

 • Muuta meie teenuse kasutamise tingimusi;
 • Muuta teenust või mis tahes teenuse osa, kõrvalda või katkestada teenuste sisu või funktsiooni (sealhulgas lisada või kõrvaldada teatud välised toetajad, lõpetada teenusele ligipääsu võimaldamine ja/või pakkuda teile asendusena alternatiivset teenust); või
 • Muuta teenuste kasutamise tasusid või muid tingimusi (mõistliku aja jooksul, meie äranägemisel).

Meie poolt teenuse kasutamise eeskirjadesse tehtud muudatused jõustuvad kohe pärast seda, kui oleme postitanud muudetud eeskirjad Lucreds.ee-i veebilehele. Ka juhul, kui teil on kasutamise eeskirjad brauseri vahemälusse salvestatud, kehtivad teile kõige uuemad, brauseri vahemälusse salvestamata eeskirjad. Lisaks, kui teenus on lisatud või eemaldatud või selle kasutamise tingimused on muutunud, võivad teenuse kasutamise eeskirjad sellised teenuse kasutamisel muutuda. Te peaksite sageli kontrollima meie teenuse kasutamise eeskirja.

Terviklik leping: need kasutamistingimused moodustavad teie, Lucreds Plus vahelise teenuselepingu.

KINNITAMINE JA LEPING

Olenemata muudest, vastupidise sisuga lepingutest või teabevahetusest LUCREDSi ja teie vahel, kujutab LUCREDSi pakutavate mis tahes materjalide mis tahes ajal ja mis tahes viisil, kas otse või kaudselt vastuvõtmine või kasutamine endast isiku nõustumist vastutusest loobumise klausliga ja lepingu tingimustega.

LUCREDSi teie vahelisi teisi vastupidise sisuga kokkuleppeid ja muud omavahelist suhtlust arvesse võtmata, mis tahes LUCREDSi pakutava materjali vastuvõtmine või kasutamine mis tahes ajal ja mis tahes vahendite abil, kas otse või kaudselt, tähendab, et te olete aktsepteerinud vastutuse välistamise kokkuleppe ja selle tingimused.

Teenuse kasutamise tingimustega nõustumine:

Te kinnitate, et te olete lugenud LUCREDSi teenuste kasutamise tingimusi ja nõustute nendega. Te nõustute järgima Eesti Vabariigi seadusi, mis puudutavad mis tahes teenuse kasutamisest (nagu on siin määratletud) saadud andmete edastamist kooskõlas kasutamise tingimustega, mitte kasutama teenust ebaseaduslikel eesmärkidel ja mitte segama ega häirima teenusega riigi võrke.