LUCREDS.EE / (WEISS) KRÜPTORAHA PORTFELLI/TEENUSTE TINGIMUSED

Automaatne uuendamine:

Kui te ei ole meie eluaegse liikme teenuse saaja, kestab teenuse tellimine teie tellimuse esialgse tähtajani (edaspidi „esialgne tähtaeg”). Me teavitame teid tähtaja uuendamisest, anname teile võimaluse vastata, ja kui te uuendamisest ei keeldu, uuendame me esialgse tähtaja saabumisel automaatselt tähtaega järjestikuse uuendamise tingimuste kohaselt, nagu on kirjeldatud meie tühistamis-/lõpetamiseeskirjas.

Nagu on kirjeldatud esialgses tellimisprotsessis, arveldatakse automaatse uuendamise protsessi käigus liitumislepingu pikendamise tasu tellimisprotsessi ajal määratud (või hiljem muudetud) krediitkaardiga. Oma kasutajatele mugavuse loomiseks tellib Weiss Ratings kolmanda osapoole teenust, mille puhul võib teie krediitkaardi pakkuja makseandmete muutmise korral esitada ajakohastatud teabe kaardi kohta. Võime seda uut teavet kasutada teie tulevase tellimistasu tasumise huvides („konto uuendaja”). Te saate uuendamise tellimistasu täies ulatuses tagasi, kui tühistate uuendamise 30 päeva jooksul pärast tellimuse uuendamist.

Mitte tagasimaksmise poliitika:

Te võite loobuda automaatsest uuendamisest, kui teavitate sellest meie klienditeeninduse osakonda. Kui te olete tellija olnud rohkem kui ühe aasta, võite loobuda tellimisest teisel, kolmandal, neljandal jne aastal. Esimese aasta tellimuse tasu tagasi ei maksta. Kui te olete kuupõhine tellija olnud rohkem kui ühe kuu, võite loobuda tellimisest teisel, kolmandal, neljandal jne kuul. Esimese kuu tellimuse tasu tagasi ei maksta.

Teil on kaks võimalust:

Kui teenuses esitatud soovitused ei võimalda esimesel aastal 1000% või suuremat kasumit, andke meile teada ja soovi korral pikendame ilma lisakuludeta teie tellimust täiendavaks aastaks peale kehtivat aegumiskuupäeva.

Teise võimalusena, kui te ei ole mingil põhjusel teenuse või krüptovaluuta investeeringutega rahul, andke meile teada ja me anname teile krediiti teie tellimustasu kasutamata jäänud saldo ulatuses. Seejärel kasutame seda krediiti teiste Weiss Raitingsi teenustega, mis teie vajadustele paremini sobivad. Märkus: antud võimalused ei kehti kuupõhise tellimuse puhul.

Järeltesti tulemused:

Lisatud aruandes kirjeldatud 599 512 USA dollari suurune tulemus põhineb ajalooliste andmetega järeltestimisel, millel on mitu eeldust, sealhulgas järgmised:

(1) Alginvesteering summas 10 000 USA dollarit 2. jaanuaril 2017. (2) Nädalane rotatsioon viie kõrgemalt hinnatud krüptovaluuta hulgas Weiss Cryptocurrency Ratingsi mudeli järgi. (3) Pärast iga kasumlikku tehingut võtta kolmandik selle tuludest laualt ja panna see sularahareservi, mida ei reinvesteerita. (4) Strateegiat jätkatakse 4. veebruarini 2018.

Katsetati ka meie kauplemismudeli teisi variante, varieerides krüptovaluuta arvu portfellis ja kokkuvõtete sagedust. Kui strateegiat katsetati ainult nelja, kolme või kahe enim hinnatud krüptovaluutaga portfellis, olid tulemused märkimisväärselt paremad. Kui liigutusi portfellis tehti iga nädala asemel iga päev, olid tulemused oluliselt paremad. Me ei kasutanud Weiss Cryptocurrency Ratingsi mudeli loomisel tagantjärele tarkust. Me ei kasutanud kõrgeima tootlusega kauplemismudelit. Selle asemel valisime kauplemisviisi, mida on kõige lihtsam järgida, tagades samal ajal kasumi potentsiaali ja riski vähendamise parima tasakaalu.

Testperiood hõlmab krüptovaluutaturu ebatavalist tõusu 2017. aasta jaanuarist kuni detsembri keskpaigani ning turul toimunud ebatavalist langust 2017. aasta detsembri keskpaigast 2018. aasta veebruari alguseni. Need ei pruugi olla tavalised muutused. Ka investorid peaksid mõistma, et ajaloolistel andmetel põhineval järeltestimisel on mitmeid piiranguid. Näiteks ei sisalda see tehingutasusid. See ei võta arvesse asjaolu, et investorid ei saa alati hindasid, mida nad ootavad. Meie kavatsus ei ole mudelit pimesi järgida. Teeme vajalikud muudatused, et kohaneda turutingimustega.

Meie järeltestimine on karm ja õiglane. Meile tundub, et see annab hea aimduse potentsiaalist ületada Bitcoini tulemused nii kõrgema taseme kui ka madalama järgu turgudel.

ICO-de puudumine:

Weiss Ratings ei anna hinnangut ICO-dele (Initial Coin Offering) ja ICO-sid ei ole arvestatud Weissi krüptovaluuta portfelli teenuse hulka. Siiski võib Weiss soovitada krüptovaluutasid enne nende ametlikku väljastamist tingimusel, et nende tokenid osalevad aktiivsel investeerimisturul.

Range sõltumatus:

Weiss Ratings ei võta krüptovaluuta loojatelt, emitentidelt ega sponsoritelt mingis vormis hüvitisi. Samuti ei ole Weissi krüptovaluuta hinnangute eesmärk ühegi krüptovaluuta toetamine või reklaamimine. Oleme valmis abistama teid, kui vajate abi alustamisel ja kauplema hakkamisel, kuid me ei anna spetsiaalselt teie jaoks kohandatud nõuandeid. Teie ise otsustate, millega kaubelda, millal kaubelda, kui palju investeerida ja kas üldse investeerida. Ükskõik kui atraktiivne tundub võimalus teenida kasumit, ärge kiirustage. Leidke aega, et teha teadlik otsus, mis tundub teie ja teie pere jaoks õige.

Risk:

Krüptovaluuta on väga kõrge riskitasemega. Finantsinspektsioon (FI), USA Väärtpaberikomisjon (SEC), kaubafutuuridega kauplemise komisjon (CFTC) ja teised reguleerivad asutused on väljendanud muret turu volatiilsuse ja konkreetsete krüptovaluutadega seotud sponsorite tegevuse pärast. Seega kontrollige kindlasti nende asutust ametlikke teateid tarbijatele, eriti SEC-i avaldust krüptovaluuta ja ICO-de kohta (Statement on Cryptocurrencies and Initial Coin Offerings) ning CFTC nõuandeid olla ettevaatlik krüptovaluuta petuskeemidega (Customer Advisory: Beware Virtual Currency Pump-and-Dump Schemes), FI (Virtuaalraha (ICO)“).

Väärtpaberitega (nt aktsiad, optsioonid, tuletisväärtpaberid, ETFd, avatud investeerimisfondid, väärismetallid, kaubad ja võlakirjad) kauplemist peetakse spekulatiivseks ning sellega kaasneb kahjumirisk ja volatiilsus. Kuigi meie teeme kõige endast oleneva teie algkapitali kaitsmiseks, võite te kaotada raha. Seetõttu ei tasu investeerida kõiki oma finantsvahendeid. Kui eesmärk teatud osa teie vahendite jaoks on rangelt kapitali säilitamine, arvame, et peaksite need vahendid investeerima konservatiivsetesse investeeringutesse, näiteks lühiajalistesse USA riigikassa väärtpaberitesse või teistesse samaväärsetesse väärtpaberitesse. Lisateavet mõistliku investeerimise kohta leiate ka USA Väärtpaberite ja Börsikomisjoni kodulehelt aadressil www.sec.gov, Financial Industry Regulatory Authority kodulehelt aadressil www.finra.org ja Finants Inspektsiooni kodulehelt aadressil www.fi.ee.  Mis tahes raha, mida te eraldate spekulatiivsete investeeringute jaoks, peab kindlasti olema raha, millega te saate riskida ilma, et see kahjustaks teie igapäevast elu ja mõjuks halvasti teie haridus-, pensioni- või pikaajalise ravi plaanidele.

Weiss Ratings on väljaandja:

Weiss Ratings, Inc. on rangelt finantsreitinguid ja -uuringuid avalikustav ettevõte (väljaandja) ega osuta tellijatele individuaalset investeerimisnõustamist. Weiss Ratings ei ole investeerimisnõustaja, väärtpaberihaldur ega registreeritud väärtpaberimaakler/-vahendaja.

Meie hinnangud esindavad meie arvamust:

Meie avaldatav teave põhineb meie hinnangutel, lisaks statistilistel- ja finantsandmetel ning sõltumatutel uuringutel. Meie hinnangud on andmekogumise ja -analüüsi tulemus, loodud keeruka ja range arvutimudeli abil. Mudeli oleme kokku seadnud oma maailmavaatest lähtudes. Seega on hinnang meie arvamuse väljendus. Konkreetse investeeringu või krüptovaluuta hinnang „A“ („suurepärane”), ei tähenda, et see hinnang kujutab endast absoluutset tõde. See tähendab, et meie arvates on krüptovaluuta saavutanud suurepärase tasakaalu nende tegurite vahel, mida peame asjakohase riski, tasu, tehnoloogia ja rakendamise seisukohalt oluliseks.

Isikustamata:

Kuigi me teeme kõik endast oleneva, et pakkuda võimalikult täpset ja ajakohastatud teavet, ei saa meie pakutav teave arvestada teie isiklike rahaliste vahendite ja eesmärkidega ning seepärast ei ole see mõeldud kasutamiseks spetsiaalselt teile kohandatud soovitustena osta, hoida või müüa väärtpabereid, osaleda mistahes kauplemisstrateegias, või et investeerimisstrateegia sobib mõne konkreetse isiku jaoks. Selliseid soovitusi võib anda ainult teie valitud isiklik nõustaja või maakler.

Ükski meie teenuste või nendega seotud sidusettevõtete loojatest, toimetajatest, pakkujatest või osanikest ei nõusta teid isiklikult konkreetse investeeringu, väärtpaberi, väärtpaberiportfelli, tehingu, investeerimisstrateegia või muu asja sisu, potentsiaali, väärtuse või sobivuse puhul. Seetõttu ärge üritage nendega ühendust võtta, püüdes saada isiklikke investeerimisnõuandeid, mida nad ei saa teile anda.

Teenustes väljendatud seisukohad on autorite endi arvamused. Teenused võivad aeg-ajalt sisaldada arvamusi seoses teistes teenustes mainitud väärtpaberitega ning need arvamused võivad erineda arvamustest, mida on avaldatud seoses teiste teenustega.

Meie andmeallikad:

Erinevalt aktsiate ja võlakirjade emitentide kohta kättesaadavatest andmetest ei kontrolli audiitorid, reguleerivad asutused ega börs krüptovaluuta maailmas avaldatud andmeid. Kuigi me teeme kõik endast oleneva, et kontrollida ja „puhastada” andmed, mida me saame või kogume, peaksite teadma, et mõnikord võivad need olla vähem usaldusväärsed kui andmed, mida me kasutame hinnangute andmiseks muude investeeringute, näiteks aktsiate, ETFide ja avatud investeerimisfondide kohta.

Kvalitatiivsete faktorite konverteerimine kvantitatiivsed näitajad:

Plokiahela (blockchain) tehnoloogia hindamisel puudub kindel ja kiire reegel, milline konkreetne tunnus on oluline ja milline mitte. Ühe analüütiku arvamus võib teise omast erineda. Seetõttu oleme objektiivse mudeli loomiseks ja kallutatuse kontrollimise abistamiseks välja töötanud „päringupuuks” ehk hierarhilise küsimuste seeria iga olulise tunnuse kohta ja iga tunnuse kriitilised aspektid. Nendega teenib või kaotab iga krüptovaluuta punkte, mille põhjal seejärel moodustatakse tehnoloogiaindeks. Pidage meeles, et tehnoloogiaindeks on ainult üks neljast indeksist meie Weiss Cryptocurrency Ratingsi mudelis.

Usume, et meie andmeallikad ja lähenemisviisid on ranged ja objektiivsed, kuid me ei saa alati kontrollida andmete sõltumatuse täpsust. Seetõttu ei saa me teile kinnitada, et informatsioon on täpne või täielik. Samuti ei taga me edukust mis tahes investeerimisotsusele, mille olete teinud meie hinnangute, andmete, teabe või soovituste abil.

Tulemuslikkuse jälgimine:

Selleks, et anda investoritele mudel, millele viidata, järgib dr. Martin D. Weiss samu soovitusi, mis on tehtud Weissi krüptovaluuta portfellis järgmiste kriitiliste erinevustega. Ta ootab vähemalt kaks tundi enne igal turul kauplemise alustamist. Mõnikord, olenevalt olukorrast turul, võib ta oodata ka kauem. Tänu erinevustele ajastamises ja hindades, mille ta leiab, erinevad tema tulemused loomulikult teie omast. Tulemused, mida iga tellija saavutab, võivad erineda olenevalt tegelikest makstud/saadud hindadest ja makstud komisjonitasudest.

Kasumi illustreerimine:

Näited potentsiaalsest tootlustulemustest, millele me viitame, võivad mõnikord põhineda simuleeritud, mitte tegelikel tehingutel, ning sisenemise ja väljumise hinnad, mille oleks võinud saada tavapäraste turutingimuste korral, on oletuslikud. Arvutatud sisenemis- ja väljumishinnad ei peegelda hinnavahest tulenevaid kulusid, turu viivitusest tulenevaid kulusid, teenustasusid ega komisjonitasusid. Tellijad võivad ja võivad mitte saavutada sarnaseid tulemusi.

Kuigi tellijate tegelike kogemuste hindamiseks on kasutusele võetud kõik abinõud, tuleb tulemuslikkuse näitajaid pidada hüpoteetilisteks, varasem tulemuslikkus ei taga tuleviku tulemuslikkust. Hüpoteetilistel või simuleeritud tulemustel on teatud kaasnevad piirangud. Erinevalt tegelikust andmetest tootluse kohta ei kirjelda simuleeritud tulemused tegelikku kauplemist. Samuti, kuna tehinguid ei ole tegelikult tehtud, võib tulemuste puhul olla teatud turutegurite, näiteks likviidsuse puudumise mõju olla ala- või ülehinnatud. Simuleeritud kauplemisprogrammid on üldiselt loodud tagantjärele. Ühegi konto kohta ei saa öelda, et see saavutab või ei saavuta kasumit või kahjumit sarnaselt mudelis näidatule.

Viited varasema tulemuslikkuse näidetele ei ole mõeldud portfelli tulemustest täieliku pildi saamiseks. Teie tulemused võivad märkimisväärselt varieeruda olenevalt eri faktoritest, nagu see: (a) millal te alustate või lõpetate investeerimise, (b) milliseid soovitusi te otsustate järgida, (c) kui palju raha te otsustate investeerida iga soovituse põhjal, (d) ja millised on hinnad, mida te saate, (e) maakleri komisjonitasu, mida te maksate, (f) intressitulu, mida te teenite investeerimata vahendistelt, ja (g) teie kaotatud ja võidetud tehingute arv ja suurus. Mineviku tulemused ei näita tuleviku tootlust.

Privaatsuse kaitse ja „võimalus põhimõtted valida”:

Me ei võta ühendust klientide ega jälgijatega, kui seda ei nõua isikud, kes nõuavad või taotlevad meilt täiendavat teavet. Paljude teenuste jaoks (nii tasuliste kui ka tasuta), nõuab Weiss Ratings registreerimist. Teavet palutakse konto loomisel ja selleks, et võimaldada meil pakkuda teile võimalikult kvaliteetset teenust. Kasutaja kontaktandmeid kasutatakse meie ettevõtte kohta teabe saatmiseks ja Weiss Ratingsi reklaammaterjalide saatmiseks. Ainsad inimesed, kes saavad pakkumisi organisatsioonidest väljaspool Weiss Ratingsit, on need, kes selle info saamiseks oma nõusoleku annavad. Pange tähele, et neil on võimalus sellest igal ajal loobuda.

Uued registreerijad on vaikimisi registreerimisprotsessis tootearendusi ja reklaame sisaldavate postituste saajate nimekirjast välja arvatud.

Registreerimine ja privaatsus:

Teenustele ligipääsu saamiseks peate hakkama liikmeks, valima unikaalse kasutajanime, liikme nime ja parooli ning andma meile tõese, täpse, ajakohase ja täieliku teabe enda kohta, nagu on nõutud registreerimislehel. Võime keelduda teie kasutajanimest ja liikmenimest, kui see on meie arusaamise kohaselt ähvardav, mõnitav, solvav, ahistav, pilkav, laimav, vulgaarne, siivutu, teotav, teise isiku privaatsust ohustav, kedagi teist kujutav, kaubamärgi või omandiõigusega kaitstud või on rassiliselt, etniliselt või muul moel solvav või sobimatu. Teenuste kasutamisel kinnitate, et olete vanuses, mis võimaldab teil seaduslikult sõlmida siduvat lepingut, ega ole isik, kellel on keelatud Ameerika Ühendriikide või muu kohaldatava jurisdiktsiooni seaduste kohaselt sellist teenust saada. Te kinnitate ka, et (a) esitate enda kohta tõese, täpse, ajakohase ja täieliku teabe, nagu on nõutud teenuse registreerimisvormil, ja (b) uuendate viivitamatult oma registreerimisandmeid, et need oleksid tõesed, täpsed, ajakohased ja täielikud.

Teie isiklike andmete kogumise ja kasutamise poliitika on sätestatud meie privaatsuseeskirjades.

Liikmena on teil ka teatud teised kohustused seoses teie kontoga:

 • Te ei tohi ühelegi kolmandale osapoolele üle anda ega edasi müüa teenuste kasutamise õigust või ligipääsu neile;
 • Te olete vastutav kõigi tegevuste eest, mis on teie konto alt tehtud;
 • Te vastutate oma kasutajanime, liikmenime ja salasõna konfidentsiaalsuse säilimise eest; ja
 • Te nõustute, et teavitate meid e-posti aadressil ratings@lucreds.ee, kui teile saab teatavaks teie konto võimalik omavoliline kasutamine või mis tahes võimalik turvalisuse rikkumine, sealhulgas teie kasutajanime, liikme nime või parooli kaotamine, vargus või volitamata avalikustamine.

Oluline vastutusest loobumise klausel meie pakutava informatsiooni puhul

 • Weiss Ratings, LLC on väljaandja. Te mõistate, et ükski teenuste osa ei kujuta endast soovitusi, et konkreetsed investeeringud, digitaalne valuuta, väärtpaberid, väärtpaberite portfell, tehingu- või investeerimisstrateegia sobiks mõne konkreetse isiku jaoks. Te mõistate, et ükski meie teenuse loojatest või nende sidusettevõtetest, välistest toetajatest, sõltumatutest töövõtjatest ei nõusta teid isiklikult konkreetse investeeringu, väärtpaberi, väärtpaberite portfelli, tehingu, investeerimisstrateegia või muu tehingu olemuse, potentsiaali, väärtuse või sobivuse puhul. Kui mõnda teenuse osana avaldatud sisu võib pidada investeerimisnõuandeks, on selline teave umbisikuline ega ole kohandatud ühegi konkreetse isiku investeerimisvajadustele vastavaks.

Sõltumatud lepingulised toimetajad:

Weiss Ratings, Inc. on rangelt finantsinformatsiooni avaldaja. Ei Weiss Ratings ega sidusettevõtted ei ole registreeritud investeerimisnõustajad ega -maaklerid/-vahendajad. Siiski on Weiss Ratings sõlminud aeg-ajalt kokkuleppeid sõltumatute toimetajatega, kes tegutsevad või on tegutsenud iseseisvalt investeerimisnõustajana või -maaklerina väljaspool vastutust Weiss Researchi toimetajana. Ärisuhted, mida te võite luua sõltumatu toimetajaga, ei ole Weiss Ratingsiga seotud, tema poolt heaks kiidetud, koostöös valminud või toetatud. Iga sõltumatu toimetaja, kes tegutseb registreeritud nõustaja või maaklerina, teeb seda VÄLJASPOOL lepingulisi suhteid ja kohustusi, mis tal on Weiss Ratingsi suhtes.

Kasutaja kohustused:

Te ei või avaldada, üles laadida, postitada, edastada ega levitada teenuste kaudu saadaolevat sisu internetipõhistel kuulutus- ja teadetetahvlitel, uudisterühmas, jututubades või muul viisil ilma meie eelneva kirjaliku loata. Sisu muutmine või selle kasutamine muul otstarbel kui teie enda isiklikuks mitteäriliseks otstarbeks on meie autoriõiguse ja muude varaliste õiguste rikkumine ja teie suhtes kohaldatakse õiguslikku vastutust.

Lisaks sellele nõustute te teenuse kasutamisega seoses mitte:

 • Piirama või keelama teisi külastajaid teenuse kasutamisel, sealhulgas häkkimise või mõne meie veebilehe mis tahes osa moonutamise teel;
 • Kasutama teenuseid ebaseaduslikul eesmärgil;
 • Muutma, kohandama, all-litsentseerima, tõlkima, müüma, pöördprojekteerima, dekompileerima või lahti võtma mis tahes teenuste või mõne meie veebisaidi osa;
 • „Freimima“ või „peegeldama“ meie teenuste või veebilehtede kaudu kättesaadavat sisu ilma meie eelneva kirjaliku loata;
 • Kasutada roboteid, ämblikuid, saidiotsingu rakendusi või teisi manuaalseid või automaatseid seadmeid või protsesse, et alla laadida, otsida, indekseerida, „kaevandada andmeid” või muul moel reprodutseerida või vältida navigeerimise struktuure või meie veebisaitide kaudu kättesaadava sisu esitlemist; või
 • Harvestida või koguda infot teenuste kasutajate kohta ilma nende selge nõusolekuta.

Samuti nõustute te igal ajal:

 • Järgima kõiki kohaldatavaid seadusi, reegleid ja eeskirju, mis on seotud teenuste kasutamisega ja sisuga, mis on läbi teenuse kättesaadav;
 • Vastutama kõikide omapoolsete avalduste ja toimingute või tegevusetuse eest, mis on tehtud teie kasutajakontol teie parooli kasutades;
 • Loobuma kõigist õigustest seoses Weiss Ratins, Inc.-iga ja hoiduma kahjustamast Weissratings.com-i seoses Weissratings.com-i tegevusega võimaliku kuritarvitamise uurimisel või selle põhjal järeldamisel, et TOC kuritarvitamine on toimunud nt teie liikmelisuse konto peatamisel või lõpetamisel; või
 • Säilitama ja viivitamatult uuendama teie registreerimisandmeid, hoides need tõesed, täpsed, ajakohased ja täielikud.

Intellektuaalne vara:

See teenus, sealhulgas tekst, sisu, fotod, video, heli ja graafika (edaspidi „teenus”), on kaitstud autoriõiguste, kaubamärkide, teenindusmärkide, rahvusvaheliste lepingute ja/või muude USA ning teiste riikide varaliste õiguste ja seadustega. Teenus on Ameerika Ühendriikide autoriõiguse ning muude seaduste ja lepingute alusel kaitstud kui kollektiivne töö. Kõik üksikud artiklid, veerud ja muud elemendid, millest teenus moodustub, on samuti autoriõigustega kaitstud tööd. Te nõustute järgima kõiki teenuses sisalduvaid täiendavaid autoriõiguse märkeid või piiranguid. Piirangud kasutamisel. Te ei tohi teenust kasutada ebaseaduslikul otstarbel ega viisil, mis on vastuolus tingimustega.

Te nõustute teenust kasutama ainult oma mitteärilisel otstarbel ja kasu eesmärgil, mitte aga teistele isikutele või äriühingutele edasimüügiks või muuks üleandmiseks või kasutamise võimaldamiseks ja mitte andma mõne muu isiku või üksuse kasutusse või tema kasu eesmärgi täitmiseks. Te nõustute mitte kasutama, edastama, levitama või edasi andma teenuses sisalduvat teavet viisil, mis võiks osutuda konkureerivaks Weiss Ratingsi tegevusega. Te nõustute, et Weiss Ratings ja teised (sealhulgas teatud muud teabeallikad) on teenuse arendanud, koostanud, ettevalmistanud, täiendanud, valinud ja korraldanud hinnangute andmise meetodite ja standartide rakendamise abil, kulutades märkimisväärselt aega, jõupingutusi ja raha, ning teenus on Weissi Ratingsi ja teiste väärtuslik intellektuaalomand ja ärisaladus.

Te nõustute kaitsma Weiss Ratingsi ja kõigi teiste, kellel on teenusega seoses õigusi, omandiõigusi lepingu kehtivusaja jooksul ja pärast seda ning järgima kõiki Weiss Ratingi või selle sisu ja vahendite loojate (nimetatud „tarnijad”) esitatud põhjendatud kirjalikke taotlusi, et kaitsta teenuses nende ja teiste lepingulisi, seadusjärgseid ja tavaõigusi. Te nõustute Weiss Ratingsit kirjalikult viivitamatult teavitama, kui olete saanud teadlikuks mis tahes osapoole teenusele loata juurdepääsust või kasutamisest või mis tahes väitest, et teenus rikub mis tahes autoriõigusi, kaubamärgi või muid lepingulisi, seadusjärgseid või tavaõigusi.

Piirangud kasutamisel:

Te ei või kopeerida, jäljendada, rekompileerida, dekompileerida, pöördprojekteerida, levitada, avaldada, demonstreerida, muuta, edastada, või mingil muul moel teenuse osa ära kasutada, välja arvatud teenuse alla laadimine või ühe väljatrüki tegemine isiklikel, mitteärilistel eesmärkidel, tingimusel, et säilitatakse kõik autoriõigusega ja muu omandiõigusega seotud märked. Weissratings.com-i veebilehel sisalduvat analüüsi ja andmeid ei tohi uuesti ega edasi levitada ega avaldada ilma Weiss Ratingsi eelneva kirjaliku nõusolekuta. Teenuse sisu muutmine on Weiss Ratingsi autoriõiguste rikkumine. Ühtegi teenuse osa ei tohi pakkuda müügiks ega levitada.

Kasutaja arvamused: 

Tellija kogemus, mida on kirjeldatud kasutaja kommentaaride ja/või arvamuste juures mõnes meie reklaamväljaandes või meie veebilehel, ei pruugi tingimata kajastada teie võimalikke ootusi. Kuigi (sisesta teenuse nimi) Weiss Researchi üksus aktsepteerib arvamused heas usus (sisesta teenuse nimi), ei ole Weiss Researchi üksus sõltumatult läbi vaadanud ühegi kasutaja äridokumente ja seetõttu ei ole kinnitanud konkreetseid arvandmeid ega selles esitatud tulemusi. Need tulemused ei pruugi olla tavalised ja teie võimalik tootlus võib varieeruda olenevalt paljudest faktoritest, sealhulgas sellest, kui hoolega jälgite te soovitusi, hinnast, mida te maksite/saite, ja makstud komisjonitasudest.

Samuti on oht, et te ei teeni üldse mingit raha ja võite isegi raha kaotada. Juhul, kui klient ei edasta meile endast kasutatavat pilti või videot/heli, on arvamus esitatud kui tegelik arvamus meie klientidelt, kuid seda võib esitada koos valmisfotoga või salvestada kolmanda isiku poolt. Arvamusi võib selguse või lühiduse eesmärgil muuta. Kellelegi ei maksta tema loo jagamise eest.

Lingid teistele veebilehtedele:

Teenuste kasutamist, mida võimaldab teile Weiss Ratings, Inc, võib reguleerida täiendavate eeskirjadega, mis on kättesaadavad meie veebilehtedel või hüperlingi kaudu teistel teenustega seotud veebilehtedel. Mis tahes teenuse kasutamisel nõustute, et olete tutvunud kõigi vastavate eeskirjadega, ja nõustute nendes sätestatuga. Osasid teenuseid võivad pakkuda kolmandad osapooled. Kui teenust või tööriista pakub kolmas osapool, ei pruugi selline teenus või tööriist olla kättesaadav juhul, kui meie ja kolmanda osapoole vaheline leping on lõpetatud. Te tunnistate selge sõnaga ja nõustute, et kasutate kõiki teenuseid ja tööriistu omal vastutusel.

Teenuste kaudu kättesaadav sisu võib sisaldada linke teistele interneti veebisaitidele või -allikatele. Me ei kontrolli ega toeta teisi veebisaite ega ole kontrollinud ega heaks kiitnud ühegi teise veebisaidi sisu. Te tunnistate ja nõustute, et me ei võta endale vastutust mis tahes sisu, reklaami, toodete, teenuste või teabe, mis asub muudel veebilehtedel, seaduslikkuse, täpsuse või sobimatu olemuse eest ega kahjumi või kahjude eest, mille on põhjustanud või väidetavalt põhjustanud selliste materjalide kasutamine või nendele tuginemine.

Kolmanda osapoole sisu:

Weiss Ratingsi teatud väljaanded ja/või veebilehed võivad sisaldada „välist sisu”, mis on mõne muu isiku oma või mis on omistatud mõnele muule isikule kui meile, sealhulgas meile ja kolmanda osapoole reklaamidele litsentseeritud artiklid. Te mõistate, et välise sisu (informatsioon, reklaamid, artiklid, andmed, tekst, pildid ja hüperlingid saitidel, mis ei ole Weiss Ratingsi omad või on meiega seotud jagatud saidid, ja muu materjal) eest, mis on kuvatud Weiss Ratingsi väljaannetel ja/või veebisaitidel, vastutab ainuisikuliselt isik või üksus, kes sellise sisu on loonud. Te nõustute, et Weiss Ratings ei ole välise sisu looja ega taga selle täpsust, terviklikkust ega kvaliteeti.

Litsents:

Te ei omanda muid õigusi või litsentse teenuse ja materjalide kasutamisel või teenusele ja materjalidele kui piiratud õigus kasutada teenust tingimuste alusel. Teenuse sisu allalaadimisel peate te seda tegema kooskõlas kasutustingimustega. Sellist allalaadimist lubab teile Weiss Ratings ainult isiklikuks, mitteäriliseks kasutamiseks tingimustega kooskõlas ja see ei kanna teile üle mingeid muid õigusi.

Kaitstud õigused:

Kõik praegused ja tulevased õigused, mis puudutavad ärisaladusi, patente, autoriõiguseid, kaubamärke, teenindusmärke, oskusteavet ja muid mis tahes omandiõiguseid, mistahes riigisisese või -välise valitsusasutuse seaduse alusel, sealhulgas õigused kõigile teenusega seotud rakendustele ja registreeringutele („intellektuaalomandi õigused”), on teie ja Weiss Ratingsi vahelistes suhetes Weiss Ratingsi eksklusiivne ainuomand. Kõik teenusega seotud praegused ja tulevased õigused (sealhulgas õigus kasutada teenust ja mis tahes teenuse osi olemasolevate või tulevaste tehnoloogiate abil) kuuluvad ainuõiguslikult Weiss Ratingsile.

Te ei või teenust kopeerida või kasutada teenust või selle osa, kui tingimustes ei ole see eraldi lubatud. Välja arvatud dokumendis konkreetselt lubatud juhtudel, ei tohi te ühelgi eesmärgil ilma Weiss Ratingsi eelneva kirjaliku loata kasutada Weiss Ratingsi või teenuse kaubamärke, ärinimesid, teenindusmärke, kaubamärgi kujundust, logosid või pealkirju või teenuses osalejate ja teenuse toetajate nimesid või nimede tuletisi või variatsioone.

Autoriõigus/kaubamärgid:

Saitide kogu sisu (sealhulgas materjalid) on autoriõigustega kaitstud Ameerika Ühendriikide autoriõiguse seaduste ja/või muude jurisdiktsioonide sarnaste seaduste alusel. Weiss Ratingsile kuulub ilma piiranguteta autoriõigus saitidel materjalide valikul, koordineerimisel, korraldamisel ja täiustamisel. Kolmanda osapoole sisuteenuse pakkujad omavad autoriõigust sisule, mis algselt kuulub neile. Veebilehtedel olevad kaubamärgid ja teenindusmärgid on Weiss Ratingsi tema sidusettevõtete teenindus- ja kaubamärgid.

Ilma Weiss Ratingsi eelneva kirjaliku nõusolekuta ei tohi te selliseid märke mingil viisil kuvada, paljundada ega kasutada; siiski kuulub kogu teiepoolsest kasutamisest tekkinud firmaväärtus Weiss Ratingsile või tema omanikele. Materjale ei tohi kopeerida, reprodutseerida ega levitada mingil viisil, tervikuna või osaliselt, ilma Weiss Ratingsi selgesõnalise ja eelneva kirjaliku nõusolekuta, välja arvatud juhul, kui see on tingimustes sõnaselgelt sätestatud.

Materjalide omavoliline kasutamine on keelatud. Te nõustute järgima mis tahes täiendavaid kaubamärki- ja autoriõiguseid puudutavaid märkeid, teavet või piiranguid ükskõik millistes veebilehtede osades.

ISIKLIKU KASUTAMISE LITSENTS:

„Isiklik kasutamine” tähendab materjali kasutamist tavapärastel isiklikel põhjustel. “Isiklik kasutamine” ei tähenda materjali või selle tuletatud versiooni komponendi levitamist kaubanduslikel eesmärkidel. „Isiklik kasutamine” ei hõlma materjali toodete kasutamist isikute poolt, kes ei kuulu teie vahetusse leibkonda. Lepingu tingimuste kohaselt peate kõiki leibkonnaliikmeid lepingu tingimustest teavitama ja nad peavad nendega nõustuma enne digitaalselt allalaaditavate toodete kasutamist.

Weiss Ratings võimaldab teile limiteeritud, isikliku, mitteeksklusiivse, mitteärilise, tühistatava, võõrandamatu ja edasi andmatu litsentsi laadida alla, kuvada, vaadata, kasutada üht koopiat materjalidest (välja arvatud lähte- ja objektikood töötlemata või muul kujul, muus vormis kui teile kättesaadavaks tehtud ja kasutatav standardse veebibrauseri abil, mis võimaldab teie seadmes kuvamist) ükskõik millises seadmes, mida te kasutate, et pääseda veebilehtedele ligi ainult isiklikul ja mitteärilisel eesmärgil; tingimusel, et:

(a) te hoiate puutumatuna originaalmaterjalides või lubatud koopias sisalduvaid kaubamärgi, autoriõiguse ja muu omandiõigusega seotud märked;

(b) te ei kasuta materjale viisil, mis viitab seotusele mõne meie toote, teenuse või brändimärgiga;

(c) te ei tee materjali muudatusi; (d) te ei luba ega abista ega õhuta ühtegi kolmandat isikut (kas teie kasu eesmärgil või mitte): (i) kopeerida või kohandada saitide, HTML-i, JavaScripti või teiste programeerimiskeelte lähte- või objektikoodi; või (ii) pöördprojekteerida, dekompileerida, lahti võtta, muuta või üritada kindlaks teha mis tahes lähtekoodi, mille saidid loovad, et luua oma veebilehti või tarkvara või muid tooteid või protsesse, millele on saitide kaudu juurdepääs; ja (e) te ei sisesta koode või tooteid, et mingil moel manipuleerida materjalidega nii, et see mõjutab kasutajate veebilehtede kasutamist.

Litsentsile kehtivad Weiss Ratingsi teenusetingimused. Materjalide soetamisega ei anta otsest ega kaudset garantiid, sealhulgas garantiid teatud otstarbeks sobivuse puhul. Weiss Ratings ei vastuta mis tahes nõuete eest, litsentsist või materjalide tarnimisest või kasutamisest tulenevate juhuslike, tegevuse tulemusel tekkinud või muude kahjude eest.

WEISS RATING PRO PIIRATUD ÄRILISE KASUTAMISE LITSENTS:

„Weiss Ratings Pro License“ litsentsi ostmisega annab Weiss teile eksklusiivse, mitte-üleantava, ülemaailmse litsentsi materjali kasutamiseks lubatud ärilistel eesmärkidel teie liikmeksolemise aja kokkulepitud tähtajaks. „Lubatud ärilised eesmärgid” tähendab alltoodud piiratud äritegevusega seotud kasutamist allpool kirjeldatu alusel.

EDASIJAGAMINE ON LUBATUD:

Dokumentide edasijagamine osaliselt või tervikuna teistele isikutele oma tavapärase majandustegevuse käigus on lubatud; te võite: a) oma potentsiaalsetele ja praegustele klientidele, töötajatele ning direktorite/nõustajate nõukogule edasi jagada ja nendega jagada meie hinnanguid ja aruandeid; b) oma töötajate, direktorite ja nõustajate nõukogule edasi jagada ja nendega jagada meie reitingud ja aruanded; c) võite teha võrdlusi ja analüüse ning edastada seda teavet oma potentsiaalsetele ja praegustele klientidele, teie töötajatele ja teie direktorite/nõustajate nõukogule tingimusel, et kõik olemasolevad autoriõiguse ja kaubamärgi märked säilitatakse kõigis dokumentatsiooni koopiates.

Te ei tohi müüa ega saada mingit hüvitist, tulu ega midagi väärtuslikku meie reitingute, aruannete, võrdluste, analüüside või muu ärisaladuse alla kuuluva teabe eest kolmanda osapoole poolt. Kui Weiss Ratings ei ole väljastanud kirjalikku luba, ei tohi te kasutada meie hinnanguid, aruandeid, võrdlusi, analüüse ega muud ärisaladuse alla kuuluvat teavet seoses mis tahes kaubandusreklaami või turundustegevusega seoses ilma meie eelneva kirjaliku loata. Weiss Ratings Pro License ei kanna teile üle teisi õigusi.

Litsentsile kehtivad Weiss Ratingsi teenusetingimused. Materjalide soetamisel ei anta otsest ega kaudset garantiid, sealhulgas teatud otstarbeks sobivuse puhul. Weiss Ratings ei vastuta ühegi nõude, juhusliku, tegevuse tagajärjel tekkinud või muude kahjude eest, mis tulenevad sellest litsentsist ning materjalide tarnest või kasutamisest.

WEISS RATINGS PRO PLUS PIIRATUD ÄRILISE KASUTAMISE LITSENTS:

Kui soetate litsentsi „Weiss Ratings Pro Plus License”, annab Weiss teile eksklusiivse edasiandmatu ülemaailmse litsentsi materjalide kasutamiseks lubatud ärilistel eesmärkidel (Permitted Commercial Purposes) litsentsi kokkulepitud kehtivusaja jooksul, nagu on märgitud teie allkirjastatud Pro Plusi lepingus. Lubatud ärilistel eesmärkidel tähendab ettevõtlusega seotud kasutamiseks, näiteks tegevused, nagu reklaamimine, propageerimine, veebilehtede loomine, tootesse integreerimine, tarkvara ja muud ettevõtlusega seotud tööriistad jne, ning välistab rangelt kõik ebaseaduslikud, amoraalsed või laimavad eesmärgid.

Te ei tohi müüa ega saada kolmandatelt isikutelt hüvitist, tasu ega midagi väärtuslikku meie hinnangute, aruannete, võrdluste, analüüsi või muu omandiõigusega seotud teabe eest.

Litsentsile kehtivad Weiss Ratingsi teenusetingimused. Materjalide soetamisel ei anta otsest ega kaudset garantiid, sealhulgas teatud otstarbeks sobivuse puhul. Weiss Ratings ei vastuta ühegi nõude, juhusliku, tegevuse tagajärjel tekkinud või muude kahjude eest, mis tulenevad sellest litsentsist ning materjalide tarnest või kasutamisest.

Kasutaja ettepanekud:

Te võite esitada toimetusalaseid taotlusi, loovaid ettepanekuid, ideid, tähelepanekuid, informatsiooni, tagasisidet, arvamusi või muud materjali (üheskoos “kasutaja ettepanekud”) Weiss Ratingsile erinevate meediakanalite kaudu, sealhulgas e-posti teel või online. Te annate meile, sealhulgas kõigile meie ülevõtjatele, ülemaailmse, mitteeksklusiivse, all-litsenseeritava (mitme tasandi kaudu), loovutatava, kasutustasuta, igavese ja tühistamatu õiguse kasutada, reprodutseerida, levitada (mitme tasandi kaudu), luua tuletatud versioone, avalikult esitada, avalikult kuvada, digitaalselt esitada, teha, müüa, müügiks pakkuda ja importida kasutaja ettepanekuid igas meediakanalis, mis on tänasel päeval tuntud või tulevikus arendatav, igal võimalikul eesmärgil, ärilisel või muul, ilma kasutaja ettepaneku esitajale kompensatsiooni maksmata.

Kui esitate kasutaja ettepaneku, nõustute, et Weiss Ratingsi võib selle postitada online või muul moel reprodutseerida, ning loobute kõigist õigustest privaatsusele või avaldamisele, mis teil võivad tekkida seoses kasutaja ettepanekuga või teie nime või identiteedi kasutamisega seoses.

Weiss Ratings võib omal äranägemisel osaliselt või täielikult eemaldada või takistada juurdepääsu kasutaja ettepanekule mistahes põhjusel või nähtava põhjuseta, sealhulgas mis tahes materjalile, mida ta peab oma standarditega vastuolus olevaks. Välise sisu suhtes kohaldatavad vastutusest loobumise klausleid (vt allpool kolmanda osapoole sisu paragrahv) kohaldatakse ka kasutaja ettepanekute suhtes.

Kui Weiss Ratings otsustab teie kommentaari või arvamuse avaldada, võib Weiss teie kommentaari kõrval avaldada teie eesnime, perekonnanime esimese tähe, linna ja osariigi. Muud informatsiooni, mida te avaldate Weiss Ratingsile, ei avaldata. Lisateavet selle kohta, kuidas me teie isikut tuvastada võimaldavat teavet kaitseme ja jagame, leiate meie privaatsuspoliitikast.

Oma nime avaldades lubate Weiss Ratingsil avaldada oma kommentaari/arvamuse ja kinnitate, et:

 • Kui kommenteerite mõnda konkreetset väljaannet, olete selle väljaande praegune tellija.
 • Teie kommentaaris sisalduv teave on täpne ja täielik.
 • Teil pole olulist sidet Weiss Groupi LLC-ga (st te ei ole praegune või endine Weiss Group LLC töötaja, seotud Weiss Group LLC praeguse või endise töötajaga ja teile ei ole pakutud ega makstud hüvitist või rahaks vahetatavat eset vastutasuks soodsa kommentaari esitamise eest.

Keelatud tegevused:

Kokkuleppes tähendab „tuletatud versioon” mis tahes muudatust dokumentatsioonis või uut dokumenti, mis sisaldab mis tahes dokumentatsiooni osa. Litsentsisaaja organisatsioon ei tohi muuta Weiss Ratingsilt saadud materjale.

Anda kolmandatele osapooltele otsene juurdepääs Weiss Ratingsi toodetele või materjalidele selliselt, et kolmandad osapooled saaksid toodet otse kasutada.

Te ei tohi kaubamärke ega autoriõigusi kooskasutusse anda ega muuta. Samuti nõustute, et te ei:

(a) kasuta roboteid, ämblikuid, rover’eid, scraper’eid või muid andmekaevandustehnoloogiaid, automaatseid või manuaalseid protsesse, et jälgida, vahesalvestada, freimida, maskida, materjale kopeerida, levitada või nendest andmeid eraldada (välja arvatud, kui see toimub standardse interneti brauseri või otsingumootori tulemusel);

(b) ei järgi saidil olevaid juhiseid robots.txt-failis või sarnases mehhanismis (selles ulatuses, kui pakute avalikkusele standardseid otsingumootoriteenuseid); ega ka (c) muuta, freimida, reprodutseerida, pakkida, müüa, liisida, rentida, vahetada, luua tuletatud teoseid, avaldada paberkandjal või elektrooniliselt, avalikult avaldada, kuvada, levitada, jaotada, meedias avalikustada, taasedastada, levitada kolmandatele osapooltele või kolmandate osapoolte veebisaitidel või muul moel kasutada materjale mis tahes viisil avalikel või kaubanduslikel eesmärkidel ilma Weiss Ratingsi eelneva kirjaliku nõusolekuta, välja arvatud, kui see on konkreetselt lubatud tingimustes või Weiss Ratingsi poolt.

Vastutuse välistamine ja piiramine:

Te nõustute, et kasutate teenust omal vastutusel ja teadvustate, et teenus ja selles sisalduv, sealhulgas sisu, teenused, kaubad või reklaamid („esemed”) pakutakse esialgsel, muutmata kujul ja et Weiss Ratings ei anna otse ega kaudselt garantiisid esemete, sealhulgas nõutavusele, õiguste rikkumise puudumisele, nimele või konkreetse eesmärgiga sobivusele.

Te nõustute, et te võtate teenuse kasutamisest tulenevad riskid ning teate, et teenus ja selles sisalduv mis tahes sisu, sealhulgas sisu, teenused, kaubad või reklaamid („teenuse ese”) on esitatud algselt, muutmata kujul ja et Weiss Ratings ei anna otse ega kaudselt garantiisid seoses kaupade, sealhulgas kindla turunduse, mittediskrimineerimise, pealkirja või sobivusega konkreetse eesmärgi või kasutamise jaoks. Weiss Ratings ei taga, et teenus on teie seadmetega ühilduv või et teenus ei sisalda vigu ega viirusi ning ei vastuta selliste kahjulike funktsioonide tõttu tekkiva kahju eest.

Te nõustute, et Weiss Ratings, tema tarnijad ja kolmanda osapoole agendid ei vastuta mis tahes vigastuste või kahjude eest, mis on põhjustatud Weiss Ratingsi, tema töötajate, alltöövõtjate, agentide, tarnijate või muul viisil teenusega seotud isikute hooletusest või muul viisil, ning ei vastuta saamata jäänud tulu, kahjumi, rahaliselt kompenseeritavate, juhuslike või põhjustatud kahjude või muu teise osapoole nõude eest Weiss Ratingsi vastu või mis tahes vea, ebatäpsuse, tegevusetuse, viivituse või muu tõrke eest teenuses, mis on põhjustatud teie arvuti seadmest või teenuse kasutamisest sellise seadmega.

Teiste veebisaitide, teenuste, allikate, kaupade või reklaami sisu (sh need, mille eest Weissi Ratings võib hüvitist saada), mis võivad olla teenusega seotud, ei halda ega kontrolli Weiss Ratings. Seetõttu ei vastuta Weiss Ratings teenusega seotud või selle kasutamisel reklaamitud teiste veebisaitide, teenuste, allikate või kaupade kättesaadavuse, sisu või täpsuse eest. Weiss Ratings ei anna teenusele lisatud linkide kasutamisel ei otse ega kaudselt mingisugust garantiid, ei garanteeri muude linkide abil teenusega seotud veebisaitide, teenuste, ressursside, kaupade või reklaamide täpsust, täielikkust, kasulikkust ja adekvaatsust ega toeta otse või kaudselt muid veebilehti, teenuseid, ressursse, kaupu või reklaame, mis võivad olla teenusega seotud.

Weiss Ratings ei vastuta teenuse kasutamiseks vajalike telefoniliinide ja seadmete, mida te kasutate teenusele juurdepääsemiseks, usaldatavuse ja jätkuva kättesaadavuse eest. Te mõistate, et Weiss Ratings ja/või kolmanda osapoolena teenuse toetajad võivad igal ajal takistada või keelata oma veebilehele juurdepääsu. Te nõustute, et teenust pakutakse ainult teavitamise eesmärgil ja see ei ole mõeldud kasutamiseks kauplemise eesmärgil. Weiss Ratings ei taga teenuste jada, täpsust, täielikkust ega õigeaegsust ning teenuse teatud osade pakkumine sõltub muude lepingute tingimustest, mille osaline Weiss Ratings on.

Olenemata sellest, mis võib olla siin sätestatule vastupidine, ei vastuta Weiss Ratings, tema ametnikud ja töötajad, täisosanik, sidusettevõtted, tütarettevõtted, õigusjärglased ja ülevõtjad, tarnijad ega tema kolmandad osapoole agendid ühelgi viisil otse ega kaudselt, teie või muude isikute ees, teenuse mis tahes ebatäpsuste või vigade või tegevusetuse korral, sealhulgas hinna- ja finantsandmete, väljavõtete, viivituste, vigade ja katkestuste eest teenuse edastamisel või kättetoimetamisel või mis tahes kahju eest, mis eelnevast tuleneb või on sellega seostatav, või mõnel põhjusel täitmata jätmise korral.

Vastutuse piiramine:

MITTE MINGIL TINGIMUSEL, SEALHULGAS HOOLETUSE TÕTTU, EI OLE WEISS RATINGS, TEMA TARNIJAD JA KOLMANDA OSAPOOLE AGENDID TEIE EES VASTUTAVAD OTSESTE, KAUDSETE, JUHUSLIKE, TEGEVUSE TAGAJÄRJEL TEKKINUD, ERILISTE, RAHALIST KARISTUST TOOVATE VÕI KAHJUHÜVITISEKS KOHUSTAVATE KAHJUDE EEST, ISEGI JUHUL, KUI WEISS RATINGS VOLITATUD ESINDAJAT ON HOIATATUD SELLISTE KAHJUDE VÕIMALIKKUSEST, MIS VÕIVAD TEKKIDA TEENUSE KASUTAMISEST VÕI VÕIMETUSEST TEENUST KASUTADA VÕI TINGIMUSTE SÄTETEST, NAGU TULUDE VÕI OODATUD KASUMI KAOTAMINE VÕI ÄRIVÕIMALUSTE KAOTAMINE. Kohaldatav õigus võib mitte lubada vastutuse, juhuslike või tegevuse tagajärjel tulenevate kahjude piiranguid või välistamist. Mitte ühelgi juhul ei saa Weiss Ratings vastutus teie kahjude, kahjumi, põhjuste ja tegevust eest (kas lepingulistes suhetes või lepinguväliselt, sealhulgas hooletuse tõttu) ületada teie poolt sellele saidile juurdepääsemiseks tasutud summat.

Hüvitamine:

Te nõustute omal kulul Weiss Ratingsit, selle töötajaid, esindajaid, tarnijaid ja agente kindlustama, kaitsma, hoidma kahjustamast igasuguste nõuete, hagide või muude menetluste eest, mis on algatatud Weiss Ratingsi, tema töötajate, esindajate, tarnijate ja agentide vastu kolmandate isikute poolt, niivõrd kui selline nõue, hagi või muud menetlused, mis on algatatud Weiss Ratingsi, tema töötajate, esindajate, tarnijate ja agentide vastu, tulenevad teenusest või on sellega seotud, sealhulgas sellest, et olete kasutanud või on keegi teie arvutis teenust kasutanud; et teie või keegi, kes on teie arvutit kasutanud, on tingimusi rikkunud; väitest, et teenuse mis tahes kasutamine teie poolt või teie arvutit kasutava isiku poolt rikub mis tahes kolmanda osapoole intellektuaalomandi õigust (siin määratletud tähenduses) või üksikisiku või avalikku õigust, on salakaval või laimav, või muul moel tekitab kahju kolmandale isikule; teie või kellelgi teise teie arvutit kasutava isiku poolt teenuse kustutamisest, lisamisest, sisestamisest või muutmisest või selle volitamata kasutamisest; ebaõigest teabe esitamisest või teabe esitamise või garantii rikkumisest; või ükskõik millise siin nimetatud lepingu või kokkuleppe rikkumisest.

Te nõustute maksma kõik kulud ja kahjutasud, sealhulgas advokaatide põhjendatud tasud ja kulud, mis on seotud selliste nõuete, hagide või menetlusest tulenevate või nendega seoses tekkinud kuludega (või on nendega määratud või neist tekkinud), mis on omistatavad sellistele nõuetele.

Tingimuste peatamine:

Nii teie kui ka Lucreds Plus võite igal ajal ja kohese kehtivusega peatada tingimused. Te võite tingimused peatada, katkestada teenuse kasutamine ja hävitada kõik teenusest saadud materjalid. Tingimused peatuvad kohe, ilma Lucreds Plus teavituseta, kui te olete Lucreds Plus hinnangu kohaselt rikkunud kasutustingimuste sätteid. Teiepoolse lõpetamise järel või Lucreds Plusi poolse lõpetamise teate saamisel peate hävitama viivitamatult kõik teenusega seoses saadud materjalid ja nende koopiad.

Kohaldatav õigus:

Seda lepingut reguleerivad Euroopa liidu ja Eesti riigi seadused ning seda tõlgendatakse sellega kooskõlas; kollisiooninorme ei kohaldata. Te nõustute alluma riigi- ja föderaalkohtutele, mis asuvad Harju maakonnas, seoses mis tahes kohtumenetlusega, mida võidakse algatada seoses teenuse või vaidlusega teenuse tingimuste ulatuse küsimuses.

Ligipääs Lucreds.ee-ile väljaspool Eesti riiki: Lucreds Plus ei kinnita, et teenuse materjalid on sobivad või kättesaadavad teistes riikides väljaspool Eesti riiki. Kui otsustate teenust kasutada väljaspool Eesti riiki, olete vastutav välisriigi ja kohalike seaduste täitmise eest.

Tarkvara suhtes kohaldatakse ka Eesti riigi ekspordikontrolli ja seda ei tohi alla laadida, eksportida ega uuesti eksportida (nimetatud riikidesse või nende riikide kodanikule või residentidele) Kuubasse, Iraaki, Liibüasse, Põhja-Koreasse, Iraani või Süüriasse, Sudaani või mõnda teise riiki, mille suhtes USA on kaubad keelustanud, või isikutele, kes on lisatud Ameerika Ühendriikide rahandusministeeriumi nimekirja „Table of Deny Orders”. Teenuse kasutamisel kinnitate ja tagate, et te ei asu üheski sellises riigis või mõnes teises sarnases nimekirjas nimetatud riigis, ei ole sellise riigi kontrolli all või sellise riigi kodanik või resident.

Mitmesugust:

Teenused on suunatud ainult Eesti riigis resideeruvatele isikutele. Me ei väida, et teenuse kaudu pakutavad materjalid on sobivad või kättesaadavad kasutamiseks teistes asukohtades. Need, kes otsustavad kasutada veebilehte teistes asukohtadest, teevad seda omal algatusel ja omal vastutusel ning vastutavad kohalike seaduste järgimise eest asjakohases ulatuses.

Me jätame endale õiguse piirata teenuste kättesaadavust isikutel, geograafilisel alal või jurisdiktsioonis, igal ajal ja oma äranägemise järgi, ning piirata selliselt pakutavate teenuste hulka. Lisaks nõustute, et Weiss Ratingsil on õigus igal ajal muuta teenuse mis tahes aspekti sisu või funktsioone.

Tingimuste eraldatavus:

Kui mõni tingimuste säte loetakse kehtetuks või ei ole jõustatav, rakendatakse seda sätet võimalikult suures ulatuses ja teised lepingu sätted jäävad kehtima.

Muudatused meie teenuste tingimustes ja teenuste kasutustingimustes:

meil on õigus igal ajal:

 • Muuta meie teenuse kasutamise tingimusi;
 • Muuta teenust või mis tahes teenuse osa, kõrvalda või katkestada teenuste sisu või funktsiooni (sealhulgas lisada või kõrvaldada teatud välised toetajad, lõpetada teenusele ligipääsu võimaldamine ja/või pakkuda teile asendusena alternatiivset teenust); või
 • Muuta teenuste kasutamise tasusid või muid tingimusi (mõistliku aja jooksul, meie äranägemisel).

Meie poolt teenuse kasutamise eeskirjadesse tehtud muudatused jõustuvad kohe pärast seda, kui oleme postitanud muudetud eeskirjad Weissratings.com-i veebilehele. Ka juhul, kui teil on kasutamise eeskirjad brauseri vahemälusse salvestatud, kehtivad teile kõige uuemad, brauseri vahemälusse salvestamata eeskirjad. Lisaks, kui teenus on lisatud või eemaldatud või selle kasutamise tingimused on muutunud, võivad teenuse kasutamise eeskirjad sellised teenuse kasutamisel muutuda. Te peaksite sageli kontrollima meie teenuse kasutamise eeskirja.

Terviklik leping:need kasutamistingimused moodustavad teie, Lucreds Plus ja Weiss Ratingsi vahelise teenuselepingu.

KINNITAMINE JA LEPING

Olenemata muudest, vastupidise sisuga lepingutest või teabevahetusest Lucreds Plus, Weissi Ratingsi ja teie vahel, kujutab Lucredsi ja Weissi pakutavate mis tahes materjalide mis tahes ajal ja mis tahes viisil, kas otse või kaudselt vastuvõtmine või kasutamine endast isiku nõustumist vastutusest loobumise klausliga ja lepingu tingimustega.

Lucredsi, Weissi ja teie vahelisi teisi vastupidise sisuga kokkuleppeid ja muud omavahelist suhtlust arvesse võtmata, mis tahes Lucredsi ja Weissi pakutava materjali vastuvõtmine või kasutamine mis tahes ajal ja mis tahes vahendite abil, kas otse või kaudselt, tähendab, et te olete aktsepteerinud vastutuse välistamise kokkuleppe ja selle tingimused.

Teenuse kasutamise tingimustega nõustumine:

Te kinnitate, et te olete lugenud Lucreds Plus teenuste kasutamise tingimusi ja nõustute nendega. Te nõustute järgima Eesti riigi seadusi, mis puudutavad mis tahes teenuse kasutamisest (nagu on siin määratletud) saadud andmete edastamist kooskõlas kasutamise tingimustega, mitte kasutama teenust ebaseaduslikel eesmärkidel ja mitte segama ega häirima teenusega riigi võrke.

Weiss Ratings eesti poolne esindaja on Lucreds Plus.